Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Malarz-tapeciarz

Kod zawodu: 714103
Data modyfikacji: 2010-03-04 13:15:08

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną.
A-2 Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod malowanie
A-3 Przygotowanie podłoża ścian i sufitów pod tapetowanie
A-4 Wykonywanie prostych robót tynkarskich
A-5 Malowanie farbami wodnymi różnych rodzajów podłoży
A-6 Malowanie olejne powierzchni drewnianych, metalowych i tynkowych
A-7 Lakierowanie i emaliowanie powierzchni drewnianych tynkowych i metalowych
A-8 Malowanie antykorozyjne elementów i urządzeń metalowych
A-9 Tapetowanie oraz wykańczanie powierzchni wytapetowanych
A-10 Dekoracyjna obróbka powierzchni powłok malarskich
A-11 Malowanie elementów stolarki budowlanej
A-12 Rozliczanie robót malarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie robót malarskich zgodnie z dokumentacją
B-2 Organizowanie stanowiska pracy malarza zgodnie z zasadami bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środow
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole wykonawczym
C-2 Stosowanie procedur związanych z zatrudnieniem się w zakładzie pracy jako malarz-tapeciarz
C-3 Podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej jako malarz-tapeciarz
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości materiałów malarskich i tapeciarskich
D-2 Przeprowadzenie kontroli jakości wykonywanych robót