Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Parkieciarz

Kod zawodu: 713202
Data modyfikacji: 2010-03-05 9:42:47

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych, potrzebnych materiałów, narzędzi, sprzętu i maszyn
A-2 Dobieranie narzędzi, sprzętu i maszyn do robót parkieciarskich
A-3 Wykonywanie izolacji i podkładów pod posadzki drewniane
A-4 Wyznaczanie rysunków ornamentów
A-5 Przygotowanie klejów, kitów lepików, mas plastycznych stosowanych przy wykonywaniu podłóg
A-6 Dobieranie desek, mozaiki, parkietu o odpowiednich wzorach i kolorach, wymiarze, dopasowanie, przycinanie i szlifowanie
A-7 Układanie posadzek z drewna i materiałów drewnopochodnych na kleje, lepiki, kity i masy plastyczne oraz mocowanie listew wykończeniowych i konserwacja posadzek
A-8 Naprawianie podłóg i parkietów
A-9 Wykonywanie boazerii
B Zadania organizacyjne
B-1 Ustalanie zakresu i czasu trwania robót parkieciarskich
B-2 Przestrzeganie przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
B-3 Organizacja stanowiska składowania materiałów do robót parkieciarskich
B-4 Organizacja transportu materiałów do robót parkieciarskich na placu budowy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczenie materiałów i sprzętu do realizacji robót parkieciarskich oraz pokrewnych
C-2 Działalność gospodarcza w zakresie usług budowlanych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości wykonanych przez siebie robót parkieciarskich
D-2 Odbiór robót parkieciarskich wykonanych przez podległych pracowników