Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Elektromechanik sprzętu gospodarstwa domowego

Kod zawodu: 724103
Data modyfikacji: 2010-03-04 13:06:18

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Montaż i demontaż urządzeń elektromechanicznych oraz instalacji elektrycznych w celu przeprowadzania napraw, konserwacji lub zainstalowania elektrycznych urządzeń nieprzenośnych w gospodarstwach domowych i wiejskich
A-2 Diagnozowanie, wykrywanie i usuwanie uszkodzeń oraz konserwowanie elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
A-3 Wykonywanie przeglądów i remontów różnego typu silników elektrycznych bardzo małej i małej mocy z uwzględnieniem opłacalności napraw
A-4 Wykonywanie różnego typu instalacji elektrycznych oraz połączeń elektrycznych rozłącznych i nierozłącznych wewnątrz urządzeń elektrycznych gospodarstwa domowego, a także kontrola stanu połączeń elektrycznych na podstawie schematów elektrycznych, rezystancji, napięcia
A-5 Wykonywanie elementów i podzespołów mechanicznych z metalu i tworzyw sztucznych do zmechanizowanego sprzętu gospodarstwa domowego
A-6 Wykonywanie różnych regulacji elektromechanicznych oraz obsługa pełnego asortymentu wyrobów elektrycznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy z uwzględnieniem ochrony przeciwporażeniowej, ochrony ppoż. I ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi oraz innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonanej przez siebie pracy (samokontrola)
D-2 Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska