Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Budownictwo
Obszar zawodowy: Posadkarz

Kod zawodu: 713203
Data modyfikacji: 2010-03-05 8:08:08

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Czytanie, analizowanie dokumentacji budowlanej i rysunków roboczych i ustalenie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót podłogowych.
A-2 Wykonywanie podkładów pod różne rodzaje posadzek.
A-3 Wykonywanie izolacji akustycznych i termicznych.
A-4 Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych, paroszczelnych i wodoszczelnych.
A-5 Przygotowanie zapraw, mieszanek betonowych, lastrykowych i estrichgipsowych.
A-6 Przygotowanie materiałów pomocniczych: klejów, kitów, lepików, mas plastycznych stosowanych przy wykonywaniu podłóg.
A-7 Wyznaczenie powierzchni posadzek i pól ich podziału.
A-8 Dobieranie płytek posadzkarskich wg wzorów i wybarwień (kolorowanie, przycinanie, szlifowanie i dopasowywanie).
A-9 Wykonywanie cokolików i mocowanie listew przypodłogowych
A-10 Wykonywanie posadzek z materiałów mineralnych.
A-11 Wykonywanie posadzek drewnianych i z materiałów drewnopochodnych.
A-12 Wykonywanie posadzek bezspoinowych z tworzyw sztucznych.
A-13 Wykonywanie posadzek. z materiałów drobnowymiarowych z tworzyw sztucznych.
A-14 Wykonywanie posadzek bezspoinowych z materiałów mineralnych.
A-15 Wykonywanie napraw i konserwacji podłóg i posadzek.
B Zadania organizacyjne
B-1 Zgromadzenie na stanowisko pracy potrzebnych materiałów, sprzętu, narzędzi i maszyn.
B-2 Dobranie odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.
B-3 Organizowanie dróg transportowych materiałów na placu budowy.
B-4 Zapewnienie bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Wiarygodne prezentowanie wykonywanych zadań zawodowych.
C-2 Stosowanie procedur związanych z zatrudnieniem się w zakładzie pracy oraz podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej jako posadzkarz
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzenie poziomu podkładów i posadzek.
D-2 Ocenianie jakości materiałów zastosowanych w robotach posadzkarskich i okładzinowych.
D-3 Ocenianie stanu technicznego narzędzi, sprzętu i maszyn.
D-4 Wyznaczanie poziomu powierzchni posadzek i rysunków ornamentów.
D-5 Kontrolowanie pracy podległych pracowników.