Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka

Kod zawodu: 3231
Data modyfikacji: 2010-03-16 13:56:58

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Prowadzenie edukacji zdrowotnej jednostki/ grupy społecznej
A-2 Opieka nad człowiekiem zdrowym w różnych okresach życia
A-3 Planowanie opieki nad człowiekiem chorym / niepełnosprawnym
A-4 Udzielenie choremu pomocy w stanie zagrożenia życia
A-5 Zapewnienie opieki człowiekowi choremu /niepełnosprawnemu
A-6 Pomoc lub zastąpienie chorego/ niepełnosprawnego w czynnościach życia codziennego
A-7 Posługiwanie się sprzętem i aparaturą medyczną
A-8 Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych i zabiegu operacyjnego
A-9 Przygotowanie chorego/ niepełnosprawnego i jego rodziny do samoopieki
A-10 Podawanie choremu: tlenu, leków, krwi i środków krwiopochodnych
A-11 Usprawnianie ruchowe chorego/ niepełnosprawnego
A-12 Stosowanie w opiece etycznych, kulturowych i zawodowych norm
A-13 Test
B Zadania organizacyjne
B-1 Obsługa stanowiska pracy
B-2 Organizowanie i planowanie pracy na własnym stanowisku pracy
B-3 Organizowanie środowiska opieki szpitalnej i domowej
B-4 Organizowanie środowiska opieki w miejscu pracy i nauki
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania
C-2 Włączenie pacjenta i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym
C-3 Organizowanie opieki pielęgniarskiej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie
D-2 Zapewnienie rozwoju własnego i zawodowego
D-3 Zapewnienie jakości opieki pielęgniarskiej
D-4 Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych