Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa ratunkowego

Kod zawodu: 224117
Data modyfikacji: 2010-03-10 15:04:04

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Ocena stanu zdrowia pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego
A-2 Prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej człowieka dorosłego i dziecka w stanach nagłych
A-3 Farmakoterapia w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i podległego personelu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Opracowanie standardów i procedur praktyki zawodowej
B-3 Prowadzenie i monitorowanie prowadzenia dokumentacji medycznych czynności ratunkowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, kierowanie zespołem podstawowym ratownictwa medycznego
C-2 Nadzorowanie przygotowania i obsługi sprzętu i aparatury ratującej życie
C-3 Kierowanie akcją ratowniczą w miejscu zdarzenia jednostkowego oraz masowego do chwili przybycia służb specjalistycznych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola i ocena działań ratunkowych
D-2 Monitorowanie wdrażania i funkcjonowania standardów i procedur stosowanych w pielęgniarstwie ratunkowym