Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Operator sprzętu komputerowego

Kod zawodu: 312201
Data modyfikacji: 2010-03-10 10:30:13

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych
A-2 Diagnozowanie nieprawidłowości działania i wymiana uszkodzonych podzespołów sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
A-3 Wykonywanie okresowych przeglądów i konserwowanie sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych
A-4 Aktualizowanie i konserwowanie systemów operacyjnych i aplikacji
A-5 Przeprowadzanie okresowych przeglądów programów systemowych i aplikacyjnych na obecność wirusów
A-6 Instalowanie sterowników sprzętu i oprogramowania aplikacyjnego
A-7 Diagnozowanie i naprawa lokalnych połączeń sieciowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji oprogramowania i sprzętu komputerowego, przechowywanie nośników oprogramowania
B-2 Organizowanie komputerowego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, przepisami bhp i przepisami ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zespołem wykonującym instalacje systemów i sieci komputerowych
C-2 Współpraca z administratorem lokalnej sieci komputerowej oraz użytkownikami sprzętu komputerowego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzenie i optymalizowanie pracy dysków twardych oraz posługiwanie się testami do sprawdzania sprzętu komputerowego
D-2 Kontrolowanie zabezpieczeń sprzętu przed nieautoryzowanym dostępem
D-3 Zapewnienie prawidłowości działania i bezpieczeństwa dostępnych usług internetowych
D-4 Przeprowadzanie kontroli jakości i prawidłowości zrealizowanych zadań zawodowych wg przyjętych w zakładzie pracy kryteriów i metodologii