Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Operator wprowadzania danych

Kod zawodu: 411301
Data modyfikacji: 2010-03-10 11:41:30

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa sprzętu komputerowego
A-2 Eksploatowanie oprogramowania komputerowego
A-3 Posługiwanie się klawiaturą komputerową
A-4 Wprowadzanie danych za pomocą urządzeń zewnętrznych
A-5 Wprowadzanie danych do edytora tekstu
A-6 Wprowadzanie danych do arkusza kalkulacyjnego
A-7 Wprowadzanie danych do programów bazodanowych
A-8 Zarządzanie danymi w komputerze
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska komputerowego zgodnie z wymogami bezpieczeństwa danych i procesów przetwarzania informacji
B-2 Przestrzeganie wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z odbiorcami usług informacyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie bezpieczeństwa wprowadzania danych
D-2 Zapewnienie prawidłowego wprowadzania danych i funkcjonowania bazy danych