Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Zasoby ludzkie
Obszar zawodowy: Opiekunka domowa

Kod zawodu: 513301
Data modyfikacji: 2010-03-10 13:34:01

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Zachowanie czystości i estetyki otoczenia
A-2 Przygotowanie posiłków
A-3 Sprawowanie opieki nad dziećmi
A-4 Sprawowanie opieki nad osobami starszymi
A-5 Dokonywanie zakupów
A-6 Opieka nad zwierzętami domowymi
A-7 Rozwijanie zainteresowań podopiecznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Planuje i organizuje pracę własną
B-2 Organizowanie czasu wolnego podopiecznym
B-3 Organizowanie opieki medycznej nad podopiecznym
B-4 Organizowanie przyjęć okolicznościowych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpracuje z domownikami i ich rodziną
C-2 Nawiązuje współpracę z właściwymi instytucjami
C-3 Projektuje sytuacje wychowawczo-terapeutyczne
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Dba o bezpieczeństwo domowników i mienia
D-2 Rozwiązuje konflikty interpersonalne
D-3 Wprowadza pozytywne zmiany w swoim działaniu
D-4 Postępuje zgodnie z przyjętymi zasadami etyki