Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Ochrona środowiska
Obszar zawodowy: Technik architektury krajobrazu

Kod zawodu: 321202
Data modyfikacji: 2010-03-17 11:58:12

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich
A-2 Urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich według przygotowanego projektu
A-3 Pielęgnowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich
A-4 Ochrona i rewaloryzacja zabytkowych założeń ogrodowych oraz krajobrazów historycznych
A-5 Rekultywacja zniszczonych terenów zieleni i zdegradowanego krajobrazu
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie firmy zajmującej się urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
B-2 Planowanie i organizowanie prac związanych z urządzaniem i pielęgnacją terenów zieleni
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie pracą podległych pracowników przy urządzaniu i pielęgnowaniu terenów zieleni
C-2 Współpraca z klientami, kontrahentami i instytucjami w zakresie urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie i ocenianie jakości wykonywanych prac dotyczących urządzania i pielęgnacji terenów zieleni
D-2 Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa budowlanego