Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Optyk mechanik

Kod zawodu: 731103

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
B Zadania organizacyjne
C Zadania kierowania i współpracy
D Zadania kontroli i oceny jakości


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
Cechy osobowości
Sprawności sensomotoryczne