Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Informatyka i telekomunikacja
Obszar zawodowy: Technik telekomunikacji

Kod zawodu: 311402
Data modyfikacji: 2010-03-22 12:23:28

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Budowanie linii kablowych ziemnych, kanałowych i napowietrznych
A-2 Montowanie złączy kablowych, przełącznic i elementów okablowania urządzeń telekomunikacyjnych
A-3 Montowanie instalacji telekomunikacyjnych i teleinformatycznych wewnętrznych (w budynkach)
A-4 Montowanie i demontowanie urządzeń telekomunikacyjnych
A-5 Obsługiwanie, regulowanie i konserwowanie urządzeń telekomunikacyjnych
A-6 Obsługiwanie i konserwowanie instalacji i sieci telekomunikacyjnych
A-7 Naprawianie urządzeń telekomunikacyjnych
A-8 Naprawianie urządzeń teleinformatycznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie miejsca pracy i planowanie działań projektowych, konstruktorskich, montażowych, eksploatacyjnych urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
B-2 Organizowanie i prowadzenie własnej działalności produkcyjno-usługowej w zakresie urządzeń i sieci telekomunikacyjnych
B-3 Sporządzanie raportów i analiz prowadzenie dokumentacji techniczno- eksploatacyjnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie i nadzorowanie procesów konstruowania, wytwarzania, konserwacji i naprawy urządzeń i systemów telekomunikacyjnych realizowanych przez podległych pracowników
C-2 Organizowanie zaopatrzenia i zbytu elementów, układów, urządzeń i systemów telekomunikacyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie techniczne urządzeń telekomunikacyjnych w fazie projektowo-konstruktorskiej, wytwórczej i eksploatacyjnej
D-2 Kontrolowanie techniczne sieci i instalacji telekomunikacyjnych w fazie projektowo-konstruktorskiej, wytwórczej i eksploatacyjne oraz badanie i pomiary jakości usług telekomunikacyjnych