Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Mechanika
Obszar zawodowy: Operator kserokopiarek

Kod zawodu: 825105
Data modyfikacji: 2010-03-29 12:06:20

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Uruchamianie i przygotowywanie urządzeń kserograficznych do kopiowania oraz wyłączanie po zakończeniu pracy
A-2 Obsługiwanie kserokopiarek różnych typów
A-3 Wykonywanie próbnych kopii odbitek
A-4 Bieżące nadzorowanie pracy urządzeń kserograficznych
A-5 Czyszczenie i konserwacja obsługiwanych urządzeń kserograficznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej na stanowisku operatora kserokopiarek zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Planowanie, usprawnianie oraz doskonalenie własnych umiejętności
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Bieżąca współpraca z klientami, udział w procesie realizacji zakupów i modernizacji urządzeń kserograficznych
C-2 Współpraca z serwisem technicznym w zakresie konserwacji i napraw urządzeń
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzorowanie pracy urządzenia – kontrola sprawności urządzeń kserograficznych
D-2 Kontrola działania urządzeń kserograficznych pod względem ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowisku operatora kserokopiarek