Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Ratownik górski

Kod zawodu: 515903
Data modyfikacji: 2010-06-29 8:42:16

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Informowanie turystów i narciarzy o zasadach bezpieczeństwa w górach
A-2 Przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach
A-3 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku na stoku narciarskim
A-4 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w górach w terenie otwartym – w warunkach letnich
A-5 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w górach w terenie otwartym – w warunkach zimowych
A-6 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku na drzewie lub konstrukcji
A-7 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku jaskiniowym
A-8 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w terenie skalnym – w warunkach letnich
A-9 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w terenie skalnym – w warunkach zimowych
A-10 Ewakuacja poszkodowanego z kolejki linowej
A-11 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku – z użyciem śmigłowca
A-12 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w szybko płynącej wodzie
A-13 Poszukiwanie poszkodowanego w lawinie
A-14 Poszukiwanie osób zaginionych w górach
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie dyżuru na Stacji Ratunkowej
B-2 Szkolenie standardowe
B-3 Organizowanie wyprawy ratunkowej
B-4 Zabezpieczanie ratownicze zorganizowanych imprez turystycznych
B-5 Organizowanie Służby Górskiej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie i kierowanie zespołem ratowniczym
C-2 Współdziałanie z innymi służbami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie sprawności sprzętu ratowniczego oraz własnego sprzętu i ekwipunku
D-2 Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych
D-3 Kontrolowanie służby ratowniczej
D-4 Kontrolowanie i ocena stanu bezpieczeństwa na stokach