Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Bezpieczeństwo
Obszar zawodowy: Ratownik górski

Kod zawodu: 515903

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Informowanie turystów i narciarzy o zasadach bezpieczeństwa w górach
A-2 Przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach
A-3 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku na stoku narciarskim
A-4 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w górach w terenie otwartym – w warunkach letnich
A-5 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w górach w terenie otwartym – w warunkach zimowych
A-6 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku na drzewie lub konstrukcji
A-7 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku jaskiniowym
A-8 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w terenie skalnym – w warunkach letnich
A-9 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w terenie skalnym – w warunkach zimowych
A-10 Ewakuacja poszkodowanego z kolejki linowej
A-11 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku – z użyciem śmigłowca
A-12 Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w szybko płynącej wodzie
A-13 Poszukiwanie poszkodowanego w lawinie
A-14 Poszukiwanie osób zaginionych w górach
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie dyżuru na Stacji Ratunkowej
B-2 Szkolenie standardowe
B-3 Organizowanie wyprawy ratunkowej
B-4 Zabezpieczanie ratownicze zorganizowanych imprez turystycznych
B-5 Organizowanie Służby Górskiej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Organizowanie i kierowanie zespołem ratowniczym
C-2 Współdziałanie z innymi służbami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie sprawności sprzętu ratowniczego oraz własnego sprzętu i ekwipunku
D-2 Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych
D-3 Kontrolowanie służby ratowniczej
D-4 Kontrolowanie i ocena stanu bezpieczeństwa na stokach

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Informowanie turystów i narciarzy o zasadach bezpieczeństwa w górach
Lp. umiejętności
1 Ocenia skalę zagrożenia w górach
2 Informuje turystów i narciarzy o skutkach nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w górach
3 Doradza w sprawach optymalizacji doboru trasy turystycznej lub narciarskiej ze względu na panujące warunki atmosferyczne i doświadczenie turysty
4 Doradza w zakresie właściwego doboru i eksploatacji sprzętu
5 Kreuje wizerunek GOPR-u
6 Posługuje się w sposób profesjonalny pojęciami z zakresu pierwszej pomocy, turystyki, narciarstwa, wspinaczki, przewodnictwa górskiego, itp.
7 Konstruuje pakiet informacji o warunkach panujących w górach

Zadanie zawodowe: A-2:
Przyjmowanie zgłoszeń o wypadkach
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje i dokumentuje zgłoszenia o wypadkach
2 Lokalizuje miejsca zdarzeń
3 Wstępnie określa stan poszkodowanego na podstawie przeprowadzonego wywiadu ze zgłaszającym
4 Określa siły zespołu ratowniczego i dobór sprzętu koniecznego do udzielenia pomocy poszkodowanemu
5 Posługuje się środkami łączności telefonicznej i radiowej
6 Podejmuje decyzje o przekierowaniu zgłoszenia
7 Podejmuje decyzje o osobistej realizacji zadania ratowniczego
8 Podejmuje decyzję o powiadomieniu przełożonego

Zadanie zawodowe: A-3:
Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku na stoku narciarskim
Lp. umiejętności
1 Ocenia i przewiduje niebezpieczeństwa dodatkowe stanowiące zagrożenie dla miejsca zaistniałego już wypadku
2 Jeździ dobrze na nartach
3 Sprawnie używa środków transportu zimowego
4 Używa radiołączności GOPR
5 Posługuje się desmurgią
6 Przygotowuje poszkodowanego do transportu górskiego
7 Posiada umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej
8 Posiada umiejętność organizacji lądowiska dla śmigłowca sanitarnego
9 Zabezpiecza poszkodowanego przed wychłodzeniem podczas oczekiwania na przekazanie go służbie zdrowia

Zadanie zawodowe: A-4:
Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w górach w terenie otwartym – w warunkach letnich
Lp. umiejętności
1 Posiada znajomość topografii w stopniu umożliwiającym lokalizację miejsca zdarzenia
2 Posiada umiejętność poruszania się w górach w warunkach ograniczonej widoczności (zmrok, mgła, itp.)
3 Dociera do miejsca zdarzenia bez względu na teren
4 Udziela pierwszej pomocy
5 Przygotowuje poszkodowanego do transportu
6 Używa sprzętu do ratownictwa górskiego stosownie do sytuacji
7 Pokonuje transportem teren stromy wraz ze stosowaniem koniecznej asekuracji
8 Współdziała ze śmigłowcem
9 Używa pojazdów mechanicznych GOPR do transportu
10 Korzysta z łączności radiowej
11 Ocenia zagrożenia na miejscu wypadku
12 Obsługuje GPS
13 Wykorzystuje improwizowane środki transportu

Zadanie zawodowe: A-5:
Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w górach w terenie otwartym – w warunkach zimowych
Lp. umiejętności
1 Porusza się na nartach turowych
2 Porusza się w górach bez względu na warunki (ciemność, gęsta mgła, zaspy, lodoszreń, oblodzenie)
3 Posiada znajomość topografii umożliwiającą lokalizację miejsca zdarzenia
4 Udziela pierwszej pomocy
5 Przygotowuje poszkodowanego do transportu
6 Używa sprzętu do ratownictwa zimowego
7 Używa pojazdów mechanicznych GOPR do transportu sprzętu i ratowników a następnie poszkodowanego
8 Współdziała ze śmigłowcem
9 Wykorzystuje łączność radiową
10 Ocenia zagrożenia na miejscu wypadku
11 Obsługuje GPS
12 Ewakuuje poszkodowanego w trudnym terenie wraz ze stosowaniem koniecznej asekuracji
13 Korzysta z improwizowanych środków transportu

Zadanie zawodowe: A-6:
Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku na drzewie lub konstrukcji
Lp. umiejętności
1 Umie zastosować osobisty sprzęt ratowniczy
2 Wykorzystuje zespołowy sprzęt ratowniczy
3 Umie budować stanowiska
4 Potrafi stosować prawidłową asekurację
5 Posiada umiejętności wspinaczkowe
6 Posiada umiejętności z zakresu pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: A-7:
Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku jaskiniowym
Lp. umiejętności
1 Umie zastosować osobisty sprzęt ratowniczy
2 Wykorzystuje zespołowy sprzęt alpinistyczny
3 Poręczuje jaskinie
4 Zmienia kierunek poruszania się (zjazd-wychodzenie, wychodzenie-zjazd)
5 Pokonuje trawersy przy wykorzystaniu technik alpinistycznych
6 Pokonuje zaciski, zawaliska, przeszkody wodne, itp.
7 Udziela pierwszej pomocy
8 Ocenia zagrożenia na miejscu wypadku

Zadanie zawodowe: A-8:
Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w terenie skalnym – w warunkach letnich
Lp. umiejętności
1 Korzysta z osobistego sprzętu ratowniczego
2 Wykorzystuje zespołowy sprzęt alpinistyczny
3 Poręczuje jaskinie
4 Buduje stanowiska w jaskiniach
5 Porusza się na linach w górę i w dół (zjazd - wychodzenie, wychodzenie - zjazd)
6 Pokonuje trawersy za pomocą technik alpinistycznych
7 Wykorzystuje tyrolki (skośna, pozioma)
8 Wykorzystuje układy wyciągowe do transportu w terenie eksponowanym
9 Wspina się w zespołach w terenie skalnym i mieszanym
10 Obsługuje zestaw alpejski
11 Posługuje się wyciągarkami do lin miękkich
12 Wykorzystuje środki łączności
13 Zna zasady komunikowania się w terenie skalnym
14 Ocenia zagrożenia na miejscu wypadku
15 Udziela pierwszej pomocy
16 Zna zasady autoasekuracji

Zadanie zawodowe: A-9:
Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w terenie skalnym – w warunkach zimowych
Lp. umiejętności
1 Korzysta z osobistego sprzętu ratowniczy
2 Wykorzystuje zespołowy sprzęt alpinistyczny
3 Poręczuje jaskinie
4 Buduje stanowiska
5 Ocenia zagrożenia na miejscu wypadku
6 Porusza się w terenie eksponowanym z wykorzystaniem technik alpinistycznych w warunkach zimowych
7 Stosuje wyciągarki do lin miękkich
8 Stosuje układy linowe do transportu w terenie eksponowanym
9 Stosuje zestaw alpejski
10 Stawia wstępną diagnozę
11 Udziela pierwszej pomocy
12 Przygotowuje poszkodowanego do transportu
13 Zna zasady asekuracji

Zadanie zawodowe: A-10:
Ewakuacja poszkodowanego z kolejki linowej
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje osobisty sprzęt alpinistyczny do ratownictwa kolejkowego
2 Wykorzystuje zespołowy sprzęt alpinistyczny do ratownictwa kolejkowego
3 Porusza się po linie nośnej kolejki
4 Przemieszcza się między liną nośną i krzesełkiem lub kabiną
5 Stosuje wyciągarki do lin miękkich
6 Stosuje układy wyciągowe
7 Udziela pierwszej pomocy
8 Opanowuje panikę poszkodowanego
9 Ocenia zagrożenia dodatkowe na miejscu wypadku
10 Ewakuuje poszkodowanych

Zadanie zawodowe: A-11:
Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku – z użyciem śmigłowca
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje śmigłowiec - gesty
2 Organizuje lądowiska dla śmigłowca
3 Oporęczowuje śmigłowiec do działań ratowniczych
4 Wykorzystuje osobisty sprzęt ratowniczy
5 Wykorzystuje zespołowy sprzęt ratowniczy
6 Wykorzystuje łączność zewnętrzną i wewnętrzną
7 Transportuje ludzi i sprzęt
8 Desantuje się przez wyskoczenie
9 Desantuje się z zawisu do 2 m
10 Desantuje się z postępowej
11 Desantuje się przez zjazd na linie
12 Desantuje się przez zjazd na linie ze sprzętem ratowniczym
13 Desantuje się przez zjazd na grubej linie
14 Wychodzi po linie na pokład śmigłowca
15 Wykorzystuje wciągarkę
16 Opuszcza ratowników i sprzętu z pokładu śmigłowca
17 Stosuje długie liny
18 Wykorzystuje śmigłowiec do działań ratowniczych na lądzie i na wodzie
19 Obsługuje GPS
20 Ocenia zagrożenia na miejscu wypadku

Zadanie zawodowe: A-12:
Udzielenie pomocy poszkodowanemu w wypadku w szybko płynącej wodzie
Lp. umiejętności
1 Buduje stanowiska przeprawowe
2 Posiada umiejętność pływania
3 Posługuje się sprzętem ratowniczy do działań na wodzie
4 Przeprawia się przez rzekę wpław z asekuracją z brzegu
5 Przeprawia pontonem przez rzekę ludzi oraz sprzęt
6 Przeprawia przez rzekę sprzęt za pomocą tyrolki
7 Transportuje poszkodowanych pontonem, tyrolką
8 Ocenia zagrożenia na miejscu wypadku
9 Udziela pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: A-13:
Poszukiwanie poszkodowanego w lawinie
Lp. umiejętności
1 Wykorzystuje osobisty sprzęt lawinowy
2 Wykorzystuje zespołowy sprzęt lawinowy
3 Stosuje testy zagrożenia lawinowego
4 Zna niebezpieczeństwa gór
5 Posiada umiejętność poruszania się na nartach turowych
6 Udziela pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: A-14:
Poszukiwanie osób zaginionych w górach
Lp. umiejętności
1 Posługuje się kartografią
2 Obsługuje urządzenia nawigacji satelitarnej GPS
3 Wykorzystuje specjalistyczne oprogramowanie komputerowe
4 Używa mechanicznych pojazdów GOPR
5 Współdziałanie z psem ratowniczym i jego przewodnikiem

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie dyżuru na Stacji Ratunkowej
Lp. umiejętności
1 Stosuje przepisy z zakresu BHP oraz ochrony środowiska
2 Właściwie dysponuje powierzonymi składnikami majątkowymi
3 Utrzymuje w należytym porządku i czystości miejsca dyżuru
4 Sprawdza sprzęt ratowniczy
5 Prowadzi dokumentację ratowniczą
6 Planuje przebieg służby ratowników dyżurnych
7 Planuje pracę patroli ratowniczych (szlaki, trasy narciarskie, itp.)
8 Odczytuje wskazania na przyrządach pomiarowych (temperatura, siła wiatru, itp.)
9 Tworzy informacje o warunkach panujących w górach
10 Stosuje obowiązujące przepisów prawne

Zadanie zawodowe: B-2:
Szkolenie standardowe
Lp. umiejętności
1 Szkoli ratowników w zakresie przepisów BHP, ppoż. i ochrony środowiska oraz innych obowiązujących przepisów i regulaminów
2 Prowadzi szkolenia medyczne
3 Prowadzi wstępne szkolenia dla kandydatów
4 Prowadzi kurs Ratownictwa Górskiego I stopnia
5 Prowadzi kurs wstępny alpinistyczny
6 Prowadzi szkolenie z zakresu ratownictwa przykolejkowego
7 Prowadzi szkolenie z zakresu ewakuacji poszkodowanego z kolejki linowej
8 Prowadzi szkolenie przed sezonem letnim
9 Prowadzi szkolenie przed sezonem zimowym
10 Prowadzi szkolenie z zakresu ewakuacji z drzew i konstrukcji
11 Prowadzi szkolenie z zakresu ratownictwa jaskiniowego
12 Prowadzi szkolenie z zakresu ratownictwa ścianowego w warunkach letnich
13 Prowadzi szkolenie z zakresu ratownictwa ścianowego w warunkach zimowych
14 Prowadzi szkolenie z zakresu współdziałania ze śmigłowcem
15 Prowadzi szkolenie z zakresu ratownictwa w szybko płynącej wodzie
16 Prowadzi szkolenie śniegowo-lawinowe
17 Prowadzi szkolenie topograficzne
18 Prowadzi szkolenie turowo-topograficzne
19 Prowadzi szkolenie z zakresu obsługi urządzeń Nawigacji Satelitarnej GPS
20 Prowadzi kurs Ratownictwa Górskiego II stopnia
21 Prowadzi narciarski trening przedsezonowy
22 Prowadzi szkolenie z zakresu organizacji wypraw poszukiwawczych
23 Prowadzi szkolenie przewodników i psów ratowniczych
24 Prowadzi szkolenie kierowców
25 Prowadzi unifikację
26 Koordynuje inne szkolenia specjalistyczne konieczne dla służby górskiej
27 Szkoli się we własnym zakresie (doskonalenie znajomości: bandażownictwa, resuscytacji, topografii, narciarstwa, technik alpinistycznych, itp.)
28 Szkoli na bieżąco podczas dyżurów: stażystów i Ratowników Kandydatów.
29 Prowadzi kurs instruktorski

Zadanie zawodowe: B-3:
Organizowanie wyprawy ratunkowej
Lp. umiejętności
1 Przyjmuje zgłoszenia
2 Przeprowadza wywiad
3 Pełni obowiązki kierownika
4 Dokonuje podziału na zespoły
5 Wyznacza kierowników poszczególnych zespołów i innych funkcyjnych
6 Dobiera sprzęt niezbędny do określonych działań ratowniczych
7 Koordynuje łączność
8 Dokonuje wyboru i przygotowuje drogi dotarcia
9 Przygotowuje poszkodowanego do ewakuacji
10 Zabezpiecza poszkodowanego medyczne
11 Ewakuuje poszkodowanego ze ściany, ze stoku narciarskiego, itp.
12 Ewakuuje poszkodowanego do miejsca przekazania
13 Analizuje przebieg wyprawy ratunkowej

Zadanie zawodowe: B-4:
Zabezpieczanie ratownicze zorganizowanych imprez turystycznych
Lp. umiejętności
1 Organizuje i planuje działania ratownicze
2 Udziela pierwszej pomocy
3 Ocenia zagrożenia
4 Doradza w zakresie bezpieczeństwa przebiegu imprezy
5 Wykorzystuje zespołowy sprzęt ratowniczy
6 Wykorzystuje mechaniczne środki transportu GOPR
7 Koordynuje lub używa łączności
8 Współdziała ze śmigłowcem i innymi służbami

Zadanie zawodowe: B-5:
Organizowanie Służby Górskiej
Lp. umiejętności
1 Kieruje służbą górską
2 Reprezentuje służbę górską na zewnątrz
3 Prowadzi całokształt działalności Grupy
4 Wydaje zarządzenia dotyczące pracy i służby
5 Zarządza majątkiem i gospodarką finansową
6 Powołuje i odwołuje Kierowników Sekcji
7 Pozyskuje sponsorów, zlecenia, itp. (Marketing)
8 Posiada pełne kwalifikacje ratownicze

Zadanie zawodowe: C-1:
Organizowanie i kierowanie zespołem ratowniczym
Lp. umiejętności
1 Opracowuje taktykę organizacji działań ratowniczych
2 Kieruje zasobami ludzkimi
3 Planuje działania ratownicze
4 Zabezpiecza logistycznie
5 Dobiera sprzęt niezbędny do działań ratowniczych

Zadanie zawodowe: C-2:
Współdziałanie z innymi służbami
Lp. umiejętności
1 Przekazuje jasne i precyzyjne informacje o zdarzeniu
2 Obsługuje urządzenia nawigacji satelitarnej GPS
3 Współpracuje z Pogotowiem Ratunkowym, Strażą Pożarną, Policją, Strażą Graniczną, Prokuraturą, WOPR-em, Wojskiem Polskim, Parkami, Nadleśnictwami, Centrum Zarządzania Kryzysowego i innymi służbami
4 Organizuje lądowiska dla śmigłowca
5 Posługuje się łącznością radiową i telefoniczną

Zadanie zawodowe: D-1:
Kontrolowanie sprawności sprzętu ratowniczego oraz własnego sprzętu i ekwipunku
Lp. umiejętności
1 Samokontrolowanie stanu sprzętu do wykonania zadania ratowniczego
2 Weryfikowanie ratowników
3 Ocenianie stanu technicznego sprzętu
4 Eksploatowanie i konserwowanie ekwipunku
5 Eksploatowanie i konserwowanie sprzętu ratowniczego
6 Eksploatowanie i konserwowanie sprzętu alpinistycznego
7 Eksploatowanie i konserwowanie sprzętu transportowego
8 Eksploatowanie i konserwowanie sprzętu technicznego (piły, agregaty, itp.)
9 Eksploatowanie i konserwowanie sprzętu mechanicznego (quady, skutery, itp.)

Zadanie zawodowe: D-2:
Samokontrola i doskonalenie umiejętności zawodowych
Lp. umiejętności
1 Kreuje własny wizerunek
2 Bieżąco kontroluje skuteczność swoich działań
3 Podnosi własne kwalifikacje zawodowe
4 Posługuje się ujednoliconym słownictwem fachowym
5 Podnosi sprawność i kondycję fizyczną

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrolowanie służby ratowniczej
Lp. umiejętności
1 Porusza się w górach bez względu na porę i warunki atmosferyczne
2 Kieruje mechanicznymi pojazdami GOPR
3 Kontroluje stosowanie obowiązujących procedur
4 Kontroluje realizację akcji ratunkowych i wypraw
5 Sprawdza realizuję szkoleń
6 Sprawdza wyposażenie i stan techniczny
7 Sprawdza realizację dyżurów i zabezpieczeń
8 Sprawdza stan osobowy ratowników na stacji ratunkowej zgodnie z planem dyżurów i zabezpieczeń
9 Sprawdza przygotowania ratowników do pełnienia dyżuru
10 Sprawdza dokumentację ratowniczą
11 Sprawdza badania lekarskie
12 Kontroluje system powiadamiania alarmowego

Zadanie zawodowe: D-4:
Kontrolowanie i ocena stanu bezpieczeństwa na stokach
Lp. umiejętności
1 Posiada umiejętności jazdy na nartach
2 Umie kierować skuterem śnieżnym
3 Ocenia bezpieczeństwo osób korzystających z linowych urządzeń wyciągowych
4 Ocenia bezpieczeństwo osób wobec urządzeń mechanicznych na stoku
5 Ocenia bezpieczeństwa strefy oczekujących do wyjazdu na dolnym peronie
6 Ocenia bezpieczeństwo oddzielenia miejsc niebezpiecznych na styku toru wyjazdu wyciągiem z trasą narciarską
7 Ocenia przygotowania trasy narciarskiej i zabezpieczenia na niej i w jej pobliżu wszystkich przeszkód nietypowych
8 Oceni oznakowania trasy narciarskiej
9 Ocenia skuteczność oznakowania trasy zgodnie z regulaminem porządkowym wyciągu narciarskiego
10 Ocenia skali trudności trasy
11 Określa punkty za pomocą GPS


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość w posługiwaniu się sprzętem technicznym
4 Myślenie analityczne
5 Podzielność uwagi
6 Rozumowanie logiczne
7 Umiejętność samokontroli
8 Wsparcie psychiczne
9 Współdziałanie w zespole
10 Wykonywanie obowiązków według ściśle określonych procedur
11 Wyobraźnia przestrzenna
12 Zdolność do przekazywania jasnych i precyzyjnych informacji
13 Zdolność do wypowiadania się
14 Zdolność koncentracji uwagi
15 Zdolność logicznego i krytycznego myślenia
16 Zdolność podejmowania szybkich i trafnych decyzji
17 Zdolność przekonywania
Cechy osobowości
1 Asertywność
2 Cierpliwość
3 Dokładność
4 Inicjatywność
5 Komunikatywność
6 Odporność na stres
7 Odpowiedzialność
8 Odwaga
9 Opanowanie
10 Praworządność
11 Samodzielność
12 Systematyczność
13 Uczciwość
14 Umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi
15 Umiejętność pracy w szybkim tempie
16 Zaangażowanie
17 Zdecydowanie
Sprawności sensomotoryczne
1 Koordynacja psychoruchowa
2 Krótki czas reakcji
3 Odporność na długotrwały wysiłek
4 Odporność organizmu na trudne warunki atmosferyczne
5 Ostrość wzroku
6 Pamięć wzrokowa
7 Siła
8 Słuch
9 Spostrzegawczość
10 Wzrok
11 Zmysł równowagi
12 Zręczność