Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych

Kod zawodu: 241915
Data modyfikacji: 2010-03-31 11:02:42

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących rynku usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
A-2 Opracowywanie bazy danych usługodawców i klientów.
A-3 Dobieranie rodzaju i zakresu usług do potrzeb klienta (zgodnie ze zleceniem).
A-4 Opracowywanie programu usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
A-5 Negocjowanie warunków umów z kontrahentami i podwykonawcami usług.
A-6 Negocjowanie warunków umów z kontrahentami i podwykonawcami usług.
A-7 Koordynowanie działań związanych z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług.
A-8 Nadzorowanie przebiegu realizowanych usług.
A-9 Rozliczanie usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych
A-10 Sporządzanie dokumentacji związanej z przygotowaniem, realizacją, sprzedażą i rozliczeniem usług.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.
B-2 Realizowanie strategii działania firmy.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie współpracy z kontrahentami i podwykonawcami usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych.
C-2 Utrzymywanie kontaktów ze stałymi klientami oraz pozyskiwanie nowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Badanie jakości usług świadczonych przez podwykonawców.
D-2 Ocena jakości własnej pracy poprzez badanie stopnia zadowolenia klientów z poziomu świadczonych usług (samokontrola)