Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Zegarmistrz

Kod zawodu: 731105
Data modyfikacji: 2010-04-01 10:34:02

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną, instrukcją serwisową oraz normami PN, PN-EN, ISO
A-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp i ppoż.
A-3 Diagnozowanie przyczyn nieprawidłowej pracy mechanizmu zegarowego
A-4 Wykonywanie przeglądów i czyszczenia mechanizmu zegarowego
A-5 Wykonywanie montażu nowego mechanizmu zegarowego
A-6 Naprawa zegarów i zegarków
A-7 Wykonanie regulacji zegarów i zegarków
A-8 Wprowadzanie rozwiązań innowacyjnych w działaniach technologicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Przyjmowanie zleceń oraz reklamacji na usługi zegarmistrzowskie
B-2 Prowadzenie działań marketingowych
B-3 Dokumentowanie świadczonych usług i ich kosztów
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, współpracownikami i klientami w zakresie zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości wykonywanych usług