Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Organizator usług hotelarskich

Kod zawodu: 341404
Data modyfikacji: 2010-04-01 12:41:53

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa ruchu turystycznego, potwierdzanie rezerwacji, prowadzenie korespondencji, udzielanie informacji o świadczonych usługach, zameldowanie i wymeldowywanie Gości, w tym obsługiwanie gości o specjalnym znaczeniu (VIP, biznesmenów)
A-2 Sprzedaż usług hotelarskich i gastronomicznych - ustalanie zestawu oferowanych usług, przygotowanie oferty, obliczanie i inkasowanie należności oraz organizowanie usług turystycznych, rekreacyjno-sportowych, gastronomicznych, kongresów, targów, zjazdów, bankietów i innych imprez
A-3 Prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej zakładu hotelowego, miedzy innymi w celu ustalenia wskaźników wykorzystania bazy hotelowej, wskaźników obrotów i opłacalności prowadzonej działalności;
A-4 Monitoring rynku usług hotelarskich, opracowywanie i uaktualnianie oferty usługowej, promowanie oferowanych usług z wykorzystaniem różnorodnych form reklamy
A-5 Współpraca z firmami świadczącymi usługi dla zakładów hotelarskich oraz innymi oferentami usług hotelarskich w zakresie wzajemnej informacji i rezerwacji usług, obliczanie i inkasowanie/wypłata prowizji..
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
B-2 Gromadzenie i tworzenie bazy danych klientów indywidualnych i grup zorganizowanych.
B-3 Archiwizacja umów i dokumentów związanych z obsługą ruchu turystycznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem podległych pracowników.
C-2 Przekazywanie informacji do innych działów w hotelu.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sporządzanie i dostarczanie do kontroli przełożonym ustalonych przez nich informacji, dokumentów i sprawozdań.
D-2 Ocena jakości pracy podległego zespołu.