Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Złotnik-jubiler

Kod zawodu: 731306
Data modyfikacji: 2010-04-06 13:38:54

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie materiałów stosowanych w złotnictwie i jubilerstwie (metale i stopy metali szlachetnych, kamienie szlachetne, półszlachetne i syntetyczne)
A-2 Sporządzanie stopów oraz lutów metali szlachetnych, o określonych parametrach chemicznych i wymaganych próbach - w piecach do topienia metali szlachetnych
A-3 Poddawanie metalu szlachetnego lub stopu wstępnej obróbce: kuciu, tłoczeniu, walcowaniu, ciąganiu, wycinaniu w celu uzyskania wstępnego kształtu wyrobu
A-4 Nadawanie właściwego kształtu poszczególnym elementom wyrobu przez obróbkę ręczną lub mechaniczną: trasowanie, wycinanie, prostowanie, gięcie, cięcie i przecinanie, piłowanie, wiercenie, klepanie, cyzelowanie
A-5 Łączenie poszczególnych elementów wyrobu przez: lutowanie, zgrzewanie, skręcanie, nitowanie, sklejanie itp.
A-6 Obróbka i wstawianie kamieni szlachetnych oraz dopasowywanie kamieni do określonego wyrobu, zakuwanie kamieni
A-7 Obróbka wykańczającą gotowego wyrobu przez: szlifowanie, polerowanie, szczotkowanie, piaskowanie, z zastosowaniem metod chemicznych i elektrochemicznych
A-8 Wykonywanie zdobień wyrobów różnymi technikami
A-9 Naprawianie biżuterii, powiększanie lub zmniejszanie obrączek i pierścionków
A-10 Projektowanie nowych wzorów
A-11 Poddawanie ocenie i wycenie współczesnych wyrobów jubilerskich oraz wyrobów z różnych epok
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i użytkowanie własnego stanowiska pracy do robót złotniczo-jubilerskich, zgodnie z zasadami organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
B-2 Organizowanie i prowadzenie zakładu usługowego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
C-2 Kierowanie zespołem pracowniczym
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonywanej przez siebie pracy
D-2 Kontrola jakości wykonywanej pracy przez podległych pracowników