Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Florysta

Kod zawodu: 347101
Data modyfikacji: 2010-04-08 10:11:47

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przygotowanie materiałów roślinnych i nie roślinnych do ekspozycji, wykonywania różnego rodzaju wyrobów florystycznych i sprzedaży
A-2 Planowanie i wykonywanie projektów
A-3 Wykonywanie różnego rodzaju wyrobów florystycznych z materiałów roślinnych i nie roślinnych
A-4 Pielęgnowanie roślin ciętych i doniczkowych i gotowych dekoracji florystycznych
A-5 Dekorowanie różnych wnętrz i powierzchni zewnętrznych roślinami ciętymi i doniczkowymi
A-6 Sprzedaż, obsługa klienta i udzielanie porad dotyczących roślin ciętych, kwiatów doniczkowych i dekoracji florystycznych
A-7 Pakowanie i przygotowanie do transportu i/lub przechowywania roślin ciętych, doniczkowych oraz gotowych wyrobów florystycznych
A-8 Konserwowanie/suszenie roślin różnymi metodami
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie pracy własnej (w tym prowadzenie działalności gospodarczej) i podległych pracowników
B-2 Organizowanie zaopatrzenia w materiał roślinny i nie roślinny; wdrażanie nowości florystycznych
B-3 Pozyskiwanie zleceń na wykonanie dekoracji florystycznych
B-4 Prowadzenie promocji kwiatów i dekoracji florystycznych
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nadzorowanie i kierowanie pracą podległych osób realizujących zadania
C-2 Uczestniczenie w procesie doskonalenia zawodowego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości wyrobów florystycznych i przestrzeganie określonych procedur ich wykonania
D-2 Ocena jakości wykonanych dekoracji
D-3 Zabezpieczenie miejsca pracy oraz sprzętu i narzędzi do/po pracy