Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Wizażystka

Kod zawodu: 514108
Data modyfikacji: 2010-04-09 8:54:01

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów skóry
A-2 Przeprowadzenie analizy kolorystycznej i typu urody klientki
A-3 Wykonywanie makijażu odpowiedniego do typu urody
A-4 Korygowanie niedoskonałości urody
A-5 Wykonywanie makijażu na potrzeby sesji zdjęciowych i pokazów
A-6 Wykonywanie charakteryzacji aktorów na planach zdjęciowych i teatralnych
A-7 Planowanie wyglądu klientki
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie kontaktów z agencjami reklamowymi
C-2 Prowadzenie dokumentacji związanej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonanej usługi