Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Wizażystka

Kod zawodu: 514108

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów skóry
A-2 Przeprowadzenie analizy kolorystycznej i typu urody klientki
A-3 Wykonywanie makijażu odpowiedniego do typu urody
A-4 Korygowanie niedoskonałości urody
A-5 Wykonywanie makijażu na potrzeby sesji zdjęciowych i pokazów
A-6 Wykonywanie charakteryzacji aktorów na planach zdjęciowych i teatralnych
A-7 Planowanie wyglądu klientki
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie kontaktów z agencjami reklamowymi
C-2 Prowadzenie dokumentacji związanej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonanej usługi

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów skóry
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje prawidłową budowę skóry
2 Identyfikuje cechy zdrowej skóry
3 Określa wszystkie podstawowe funkcje skóry
4 Identyfikuje czynniki powodujące mechaniczne termiczne i chemiczne uszkodzenia włosów

Zadanie zawodowe: A-2:
Przeprowadzenie analizy kolorystycznej i typu urody klientki
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje kolorystyczne typy urody
2 Określa kolorystykę makijażu właściwą dla poszczególnych typów urody
3 Wykonuje demakijaż
4 Przeprowadza analizę kolorystyczną typu urody klientki
5 Rozpoznaje kolorystyczny typ urody klientki
6 Udzielanie porad z zakresu doboru kolorystyki makijażu do typu urody

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie makijażu odpowiedniego do typu urody
Lp. umiejętności
1 Charakteryzowanie kosmetyków kolorowych
2 Dobieranie kosmetyków kolorowych do rodzaju cery klientki
3 Wykonywanie makijażu dziennego, wieczorowego i okolicznościowego
4 Udzielanie porad z zakresu wykonywania makijażu

Zadanie zawodowe: A-4:
Korygowanie niedoskonałości urody
Lp. umiejętności
1 Określanie kształtów twarzy i elementów twarzy klientki (brwi, oczu, nosa i ust)
2 Korygowanie kształtu twarzy podkładem i różem
3 Korygowanie kształtu elementów twarzy makijażem
4 Dobieranie korektorów do tuszowania defektów skóry
5 Charakteryzowanie preparatów do makijażu kamuflującego
6 Wykonywanie makijażu kamuflującego

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie makijażu na potrzeby sesji zdjęciowych i pokazów
Lp. umiejętności
1 Określanie zasad wykonywania makijażu na potrzeby fotografii kolorowej i czarno-białej
2 Charakteryzowanie elementów zdobniczych stosowanych w makijażu na potrzeby pokazów
3 Wykonywanie makijażu do zdjęć kolorowych
4 Dobieranie kolorystyki i wzoru makijażu do typu urody i ubioru modelki
5 Sporządzanie wzorów plastycznych makijaży fantazyjnych
6 Wykonywanie makijaży fantazyjnych na potrzeby pokazów

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie charakteryzacji aktorów na planach zdjęciowych i teatralnych
Lp. umiejętności
1 Określanie zasad wykonywania charakteryzacji aktorów na planach zdjęciowych i teatralnych
2 Charakteryzowanie zasad wykonywania makijażu odmładzającego i postarzającego
3 Dobieranie wyrobów perukarskich i innych materiałów do charakteryzacji
4 Wykonywanie charakteryzacji aktorów na potrzeby filmu i spektakli teatralnych
5 Wykonywanie makijaży historycznych

Zadanie zawodowe: A-7:
Planowanie wyglądu klientki
Lp. umiejętności
1 Określanie proporcji i dysproporcji sylwetki ludzkiej
2 Dobieranie fasonu i kolorystyki ubioru tuszującego dysproporcje sylwetki
3 Dobieranie kształtu i kolorystyki fryzury do typu urody
4 Dobieranie dodatków
5 Udzielanie porad z zakresu stylizacji wyglądu

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje normy powierzchniowe dotyczące zakładu
2 Charakteryzuje zasady przechowywania sprzętu i materiałów
3 Sporządza zamówienia sprzętu i środków kosmetycznych
4 Sporządza bazę danych salonu
5 Sporządza kartotekę dostawców
6 Sporządza bazę danych pracowników
7 Określa etapy obsługi klienta
8 Klasyfikuje narzędzia i przybory do makijażu
9 Stosuje zasady oczyszczania, konserwacji i przechowywania narzędzi
10 Stosuje zasady przechowywania bielizny ochronnej
11 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii i przepisami bhp
12 Organizuje stanowisko pracy do wykonania makijażu
13 Stosuje zasady czyszczenia, dezynfekcji i odkażania narzędzi
14 Udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenie zdrowia i życia

Zadanie zawodowe: C-1:
Nawiązywanie kontaktów z agencjami reklamowymi
Lp. umiejętności
1 Określa potrzeby klienta
2 Przewiduje oczekiwania klienta
3 Uczestniczy w pokazach
4 Planuje działania marketingowe salonu
5 Udzielanie informacji o rodzajach zabiegów
6 Stosowanie promocji w salonie
7 Dobiera metody badań marketingowych do promocji salonu
8 Świadczenie usług nieodpłatnie dla domów opieki i tym podobnych ośrodków
9 Sporządza biznes plan salonu
10 Porozumiewa się skutecznie z klientem
11 Określa rolę empatii w kontaktach społecznych
12 Charakteryzuje procesy emocjonalne
13 Rozwiązywania konfliktów międzyludzkich
14 Podjęcie decyzji w trudnych sytuacjach zawodowych
15 Stosuje ogólnie przyjęte normy etyczne
16 Stosuje kodeks etyki zawodowej

Zadanie zawodowe: C-2:
Prowadzenie dokumentacji związanej
Lp. umiejętności
1 Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego
2 Zastosowanie przepisów prawa pracy
3 Określa organy ochrony konsumenta
4 Stosuje przepisy rękojmi i gwarancji
5 Sporządza umowy
6 Wypełnia deklarację ZUS
7 Sporządza kalkulację usługi
8 Wystawia fakturę
9 Obsługuje urządzenia techniczne w pracy biurowej
10 Wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie poprawności i estetyki wykonanej usługi
Lp. umiejętności
1 Stosuje normy jakościowe w sferze usług materialnych
2 Stosuje normy jakościowe w sferze usług niematerialnych
3 Stosuje normy ilościowe
4 Ocenia jakość usług według określonych kryteriów
5 Posługuje się narzędziami do badania jakości usług
6 Planuje działania doskonalące jakość świadczonej usługi


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracji uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie
4 Odporność psychiczna na sytuacje stresowe
5 Podzielność uwagi
6 Umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów
Cechy osobowości
1 Akceptowanie usługowego charakteru pracy
2 Dokładność, systematyczność
3 Kultura osobista
4 Łatwość komunikowania się z klientem
5 Nawyk samokontroli
6 Obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności
7 Umiejętność pracy w szybkim tempie
8 Zamiłowanie do porządku
9 Życzliwość, cierpliwość, wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
2 Dobre rozróżnianie barw
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Spostrzegawczość
5 Sprawność ruchowa kończyn
6 Wrażliwy zmysł dotyku
7 Zręczne ręce i palce