Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Bukieciarz

Kod zawodu: 522102
Data modyfikacji: 2010-04-09 11:58:51

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie roślin i kwiatów do danego wyrobu bukieciarskiego
A-2 Wykonywanie kompozycji kwiatowych według zasad techniki bukieciarskiej
A-3 Dbałość o kwiaty i rośliny ozdobne w zakładzie
A-4 Udzielanie porad dotyczących pielęgnacji i konserwacji roślin ozdobnych
A-5 Wykonywanie drobnych dekoracji okolicznościowych na różne okazje
A-6 Przeprowadzanie kalkulacji kosztów zamówionych kompozycji kwiatowych i innych prac bukieciarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
B-2 Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, innymi pracownikami oraz dostawcami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości materiału roślinnego i materiałów pomocniczych
D-2 Ocena estetyki i jakości wyrobów
D-3 Kontrola jakości efektów własnej pracy