Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Bukieciarz

Kod zawodu: 522102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie roślin i kwiatów do danego wyrobu bukieciarskiego
A-2 Wykonywanie kompozycji kwiatowych według zasad techniki bukieciarskiej
A-3 Dbałość o kwiaty i rośliny ozdobne w zakładzie
A-4 Udzielanie porad dotyczących pielęgnacji i konserwacji roślin ozdobnych
A-5 Wykonywanie drobnych dekoracji okolicznościowych na różne okazje
A-6 Przeprowadzanie kalkulacji kosztów zamówionych kompozycji kwiatowych i innych prac bukieciarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
B-2 Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z przełożonymi, innymi pracownikami oraz dostawcami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena jakości materiału roślinnego i materiałów pomocniczych
D-2 Ocena estetyki i jakości wyrobów
D-3 Kontrola jakości efektów własnej pracy

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Dobieranie roślin i kwiatów do danego wyrobu bukieciarskiego
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje gatunki roślin i kwiatów
2 Ocenia przydatność kwiatów i roślin do kompozycji
3 Wykorzystuje symbolikę roślin i kwiatów przy tworzeniu kompozycji
4 Dobiera barwy roślin i kwiatów do danej kompozycji i właściwie łączy ich według pokroju
5 Stosuje kontrasty uwzględniające różnorodność form i kształtów kwiatów i roślin
6 Zestawia rośliny i kwiaty pod względem wielkości
7 Wykorzystuje aromat roślin i kwiatów w tworzeniu wyrobów bukieciarskich

Zadanie zawodowe: A-2:
Wykonywanie kompozycji kwiatowych według zasad techniki bukieciarskiej
Lp. umiejętności
1 Dobiera kwiaty i rośliny do kompozycji
2 Dobiera odpowiednie materiały do kompozycji
3 Tworzy bukiety na wiankach
4 Paralelnie układa łodygi w bukietach
5 Dekoruje pojedyncze kwiaty
6 Tworzy kompozycje w naczyniach
7 Wykonuje girlandy
8 Wykonuje kompozycje kwiatowe według specjalnych życzeń

Zadanie zawodowe: A-3:
Dbałość o kwiaty i rośliny ozdobne w zakładzie
Lp. umiejętności
1 Utrwala kwiaty i rośliny za pomocą odpowiednich środków
2 Podlewa kwiaty i rośliny ozdobne
3 Zrasza rośliny i kwiaty ozdobne
4 Zmienia wodę do kwiatów i roślin ozdobnych
5 Zmienia ziemię roślin zdobnych

Zadanie zawodowe: A-4:
Udzielanie porad dotyczących pielęgnacji i konserwacji roślin ozdobnych
Lp. umiejętności
1 Radzi, jak podlewać rośliny ozdobne
2 Radzi, jak rozsadzać rośliny ozdobne
3 Doradza sposoby opryskiwania roślin ozdobnych
4 Doradza rodzaje preparatów do pielęgnacji roślin ozdobnych
5 Doradza sposoby przechowywania roślin ozdobnych
6 Radzi, jak zabezpieczać rośliny ozdobne przed szkodnikami
7 Doradza, jak przycinać rośliny ozdobne
8 Wskazuje sposoby zasuszania kwiatów i roślin ozdobnych
9 Doradza, w jakiej temperaturze przechowywać kwiaty i rośliny ozdobne

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie drobnych dekoracji okolicznościowych na różne okazje
Lp. umiejętności
1 Wykonuje dekoracje imieninowe i urodzinowe
2 Wykonuje bukiety i wiązanki ślubne
3 Wykonuje wianki i bukieciki komunijne
4 Dekoruje kościół
5 Dekoruje samochód ślubny
6 Dekoruje salę weselną
7 Tworzy stroiki i choinki
8 Wykonuje wiązanki pogrzebowe

Zadanie zawodowe: A-6:
Przeprowadzanie kalkulacji kosztów zamówionych kompozycji kwiatowych i innych prac bukieciarskich
Lp. umiejętności
1 Określa elementy kompozycji kwiatowej oraz inne materiały niezbędne do jej stworzenia
2 Ustala jednostkowy koszt wytworzenia wyrobu bukieciarskiego
3 Ustala formę płatności za gotowy wyrób
4 Ustala sposób realizacji zamówienia
5 Oblicza koszty dostawy

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz udzielanie pomocy przedlekarskiej
Lp. umiejętności
1 Przestrzega przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy
2 Stosuje przepisy bhp na wszystkich stanowiskach pracy
3 Udziela pierwszej pomocy osobom poszkodowanym
4 Stosuje podręczny sprzęt oraz środki gaśnicze zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi
5 Usuwa zagrożenia dla zdrowia i życia pracowników
6 Rozmieszcza na stanowisku pracy narzędzia, urządzenia i sprzęt zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Zadanie zawodowe: B-2:
Prowadzenie rozliczeń i dokumentacji
Lp. umiejętności
1 Prowadzi ewidencję przyjętych materiałów w formie np. księgi przyjętych i wydanych surowców
2 Klasyfikuje i segreguje przyjęte materiały w ogólnym zeszycie
3 Rozlicza się z przyjętych materiałów

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca z przełożonymi, innymi pracownikami oraz dostawcami podczas realizacji zadań zawodowych
Lp. umiejętności
1 Wykonuje polecenia przełożonych na poszczególnych stanowiskach pracy i w grupie
2 Komunikuje się z innymi pracownikami
3 Przygotowuje dokumentację do współpracy z osobami dostarczającymi kwiaty i rośliny
4 Realizuje zlecenia
5 Ustala harmonogram dostaw
6 Sprawdza poprawność zrealizowanych zleceń

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena jakości materiału roślinnego i materiałów pomocniczych
Lp. umiejętności
1 Rozróżnia materiały stosowane w bukieciarstwie
2 Ocenia jakość i przydatność technologiczną materiałów stosowanych w bukieciarstwie

Zadanie zawodowe: D-2:
Ocena estetyki i jakości wyrobów
Lp. umiejętności
1 Zaspakaja estetyczne potrzeby klienta
2 Dobiera odpowiednie materiały pomocnicze do roślin zastosowanych w kompozycji

Zadanie zawodowe: D-3:
Kontrola jakości efektów własnej pracy
Lp. umiejętności
1 Ocenia wykonane przez siebie zadania
2 Analizuje popełnione błędy i wskazuje sposoby unikania ich
3 Kontroluje wykonanie zadań pracowników na poszczególnych etapach produkcji
4 Kontroluje systematyczność i dyscyplinę pracy pracowników
5 Kontroluje przestrzeganie przepisów bhp na poszczególnych stanowiskach pracy


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracja uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
4 Podzielność uwagi
5 Rozumowanie logiczne
6 Wyobraźnia i myślenie twórcze
7 Zdolność współdziałania
Cechy osobowości
1 Wytrwałość
2 Dokładność i cierpliwość
3 Elastyczność
4 Odporność emocjonalna
5 Otwartość na zmiany
6 Rzetelność
7 Samodzielność
8 Systematyczność i odpowiedzialność
9 Szacunek dla godności człowieka
10 Wrażliwość na kształty i kolory
Sprawności sensomotoryczne
1 Czucie dotykowe
2 Czucie smakowe i zmysł węchu
3 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
4 Rozróżnianie barw
5 Zmysł równowagi
6 Zręczność rąk i palców