Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Szewc naprawiacz

Kod zawodu: 744305
Data modyfikacji: 2010-04-12 12:42:05

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie podstawowych i pomocniczych materiałów obuwniczych
A-2 Odświeżanie i renowacja różnego rodzaju obuwia
A-3 Naprawianie różnego rodzaju obuwia codziennego użytku damskiego, męskiego i dziecięcego
A-4 Naprawianie obuwia specjalistycznego
A-5 Wykonywanie obuwia na zamówienie
B Zadania organizacyjne
B-1 Planowanie i organizowanie działalności gospodarczej
B-2 Organizowanie stanowiska pracy
B-3 Przyjmowanie i realizowanie zleceń i zamówień na usługi naprawy
B-4 Prowadzenie działań marketingowych
B-5 Sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych usług i zleceń
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z zakładami wytwarzania i dystrybucji materiałów, elementów i dodatków obuwniczych
C-2 Prowadzenie i nadzorowanie współpracy z otoczeniem (odbiorcy, ZUS, Banki, US, GUS, ubezpieczenia itp.)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie jakości w prowadzeniu działalności gospodarczej