Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Fryzjer

Kod zawodu: 514102
Data modyfikacji: 2010-04-12 15:11:43

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzaju skóry i włosów
A-2 Projektowanie fryzur
A-3 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów
A-4 Czesanie włosów
A-5 Wykonywanie strzyżenia
A-6 Wykonywanie zabiegów trwałego ondulowania
A-7 Farbowanie lub rozjaśnianie włosów i odrostów
A-8 Wykonywanie wyrobów perukarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie salonu fryzjerskiego i stanowiska pracy
B-2 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
B-3 Prowadzenie dokumentacji związanej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie kontaktów społecznych w zakresie promowania salonu fryzjerskiego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanej usługi