Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Fryzjer

Kod zawodu: 514102

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzaju skóry i włosów
A-2 Projektowanie fryzur
A-3 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów
A-4 Czesanie włosów
A-5 Wykonywanie strzyżenia
A-6 Wykonywanie zabiegów trwałego ondulowania
A-7 Farbowanie lub rozjaśnianie włosów i odrostów
A-8 Wykonywanie wyrobów perukarskich
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie salonu fryzjerskiego i stanowiska pracy
B-2 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
B-3 Prowadzenie dokumentacji związanej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie kontaktów społecznych w zakresie promowania salonu fryzjerskiego
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanej usługi

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzaju skóry i włosów
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje cechy skóry i jej budowę
2 Stosuje zasady pielęgnacji skóry i włosów
3 Rozróżnia rodzaje włosów
4 Identyfikuje czynniki powodujące mechaniczne, termiczne i chemiczne uszkodzenia włosów
5 Określa wpływ racjonalnego żywienia na stan skóry i włosów
6 Identyfikuje choroby skóry i włosów
7 Określa rodzaje włosów ludzkich oraz kierunki porastania włosów na ciele człowieka
8 Określa profilaktykę wypadania włosów
9 Określa profilaktykę nadmiernego owłosienia
10 Identyfikuje uszkodzenia włosów
11 Rozróżnia hirsutyzm i atawizm

Zadanie zawodowe: A-2:
Projektowanie fryzur
Lp. umiejętności
1 Określa proporcje sylwetek ludzkich
2 Rozróżnia typy głowy i twarzy u osób dorosłych i dzieci
3 Rozpoznaje deformacje głowy i twarzy
4 Kształtuje formy fryzury
5 Upiększa fryzury
6 Projektuje kompozycje przestrzenne
7 Wyskalowuje fryzury i jej elementy
8 Odczytuje rysunek żurnalowy
9 Posługuje się kolorem
10 Wykonuje fryzury całodzienne
11 Wykonuje fryzury wieczorowe
12 Wykonuje fryzury sportowe
13 Dobiera fryzury do typu urody klientki/klienta eksponując jej walory i tuszując mankamenty

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych włosów
Lp. umiejętności
1 Stosuje preparaty do pielęgnacji włosów
2 Ocenia stan włosów i skóry głowy w celu ustalenia rodzaju zabiegu
3 Wykonuje różne techniki masażu owłosionej skóry głowy
4 Wykonuje nacieranie, okłady i kąpiele
5 Charakteryzuje metody pielęgnacji włosów
6 Wykonuje zabiegi pielęgnacyjne włosów dostosowane do indywidualnych potrzeb włosów
7 Zna rodzaje i techniki mycia głowy
8 Wykonuje mycie głowy z uwzględnieniem doboru środków myjących
9 Charakteryzuje środki do kondycjonowania i regeneracji włosów
10 Udziela porady z zakresu pielęgnacji włosów w domu
11 Ustala częstotliwość wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych
12 Wyjaśnia zasady pielęgnacji włosów u dorosłych i u dzieci
13 Stosuje preparaty do pielęgnacji włosów

Zadanie zawodowe: A-4:
Czesanie włosów
Lp. umiejętności
1 Stosuje metody i techniki czesania włosów
2 Rozróżnia rodzaje ondulacji
3 Dobiera techniki wykonania ondulacji wodnej do określonej fryzury
4 Charakteryzuje techniki wodnej ondulacji
5 Nawija włosy na nawijacze siatkowe
6 Modeluje fryzurę za pomocą grzebieni, szczotek i suszarki
7 Loczkuje włosy
8 Wyciska fale na mokro
9 Charakteryzuje techniki czesania na sucho
10 Wykonuje loczki i fale lokówką
11 Prostuje włosy prostownicą elektryczną
12 Zna przeciwwskazania do prasowania włosów
13 Charakteryzuje techniki zaplatania włosów
14 Czesze włosy z zastosowaniem uzupełnień (ogony, treski, tupety)
15 Utrwala fryzurę (np. lakiery do włosów)

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonywanie strzyżenia
Lp. umiejętności
1 Wykonuje strzyżenie męskie klasyczne
2 Wykonuje strzyżenie męskie specjalne
3 Wykonuje strzyżenie damskie z włosów krótkich
4 Wykonuje strzyżenie damskie z włosów półdługich
5 Strzyże zgodnie z życzeniem klienta i aktualną modą
6 Strzyże zarost( bokobrody, wąsy i brodę)
7 Strzyże dzieci
8 Strzyże po zabiegach farbowania
9 Strzyże po zabiegach trwałego ondulowania lub prostowania

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonywanie zabiegów trwałego ondulowania
Lp. umiejętności
1 Wykonuje próby uczuleniowej
2 Ocenia stan włosów na podstawie rozmowy konsultacyjnej i badania organoleptycznego
3 Dobiera odpowiedni rodzaj zabiegu
4 Strzyże włosy przed zabiegiem trwałego ondulowania włosów
5 Nawija włosy na wałki metodą klasyczną
6 Nawija włosy na wałki metodą cegiełkową
7 Wykonuje trwałą ondulację na włosach naturalnych
8 Wykonuje trwałą ondulację na włosach farbowanych
9 Wykonuje trwałą ondulację na włosach rozjaśnianych
10 Strzyże włosy po trwałej ondulacji
11 Wykonuje chemiczne prostowanie włosów naturalnych
12 Wykonuje trwałe prostowanie włosów na gorąco włosów

Zadanie zawodowe: A-7:
Farbowanie lub rozjaśnianie włosów i odrostów
Lp. umiejętności
1 Wykonuje próby uczuleniowej
2 Przygotowuje emulsje farbujące
3 Wykonuje pojaśnianie włosów
4 Wykonuje rozjaśnienie całego porostu
5 Wykonuje rozjaśnienie odrostów
6 Wykonuje pasemka różnymi technikami
7 Wykonuje balejaż różnymi technikami
8 Wykonuje balejaż dwuodcieniowy różnymi technikami
9 Wykonuje farbowanie sekcyjne różnymi technikami
10 Wykonuje farbowanie włosów siwych i szpakowatych
11 Wykonuje korektę koloru

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie wyrobów perukarskich
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje anatomię głowy
2 Dobiera materiały do wyrobów perukarskich
3 Przygotowuje podłoże do wyrobu peruki, treski i tupetu
4 Przygotowuje włosy do wyrobu peruk i tresek
5 Wykonuje wąsy i brody zgodnie z życzeniem klienta
6 Strzyże i docina wyroby perukarskie
7 Dobiera odpowiednią perukę do indywidualnych potrzeb klienta
8 Mocuje wyrób perukarski
9 Myje i czesze wyroby perukarskie
10 Przerabia i dopasowuje peruki
11 Farbuje peruki na pożądany kolor

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie salonu fryzjerskiego i stanowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Charakteryzuje normy powierzchniowe dotyczące zakładu fryzjerskiego
2 Charakteryzuje zasady przechowywania sprzętu i materiałów
3 Sporządza zamówienia sprzętu i środków fryzjerskich
4 Sporządza bazę danych salonu fryzjerskiego
5 Sporządza kartotekę dostawców
6 Sporządza bazę danych pracowników
7 Określa etapy obsługi klienta
8 Klasyfikuje narzędzia i przybory fryzjerskie
9 Stosuje zasady oczyszczania, konserwacji i przechowywania narzędzi i aparatów fryzjerskich
10 Stosuje zasady przechowywania bielizny ochronnej
11 Organizuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii i przepisami bhp
12 Organizuje stanowisko pracy do wykonania poszczególnych zabiegów fryzjerskich
13 Stosuje zasady czyszczenia, dezynfekcji i odkażania narzędzi
14 Udziela pierwszej pomocy w stanach zagrożenie zdrowia i życia

Zadanie zawodowe: B-2:
Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
Lp. umiejętności
1 Stosuje kodeks etyki zawodowej
2 Stosuje ogólnie przyjęte normy etyczne
3 Podjęcie decyzji w trudnych sytuacjach zawodowych
4 Rozwiązywania konfliktów międzyludzkich
5 Określa potrzeby klienta
6 Przewiduje oczekiwania klienta
7 Zastosowanie racjonalnej argumentacji
8 Porozumiewa się skutecznie z klientem
9 Rozpoznaje mechanizmy regulujące zachowania człowieka
10 Prowadzenie konstruktywnej dyskusji
11 Określa rolę empatii w kontaktach społecznych
12 Charakteryzuje procesy emocjonalne

Zadanie zawodowe: B-3:
Prowadzenie dokumentacji związanej
Lp. umiejętności
1 Zastosowanie przepisów kodeksu cywilnego
2 Stosuje przepisy rękojmii i gwarancji
3 Zastosowanie przepisów prawa pracy
4 Sporządza umowy
5 Wypełnia deklarację ZUS
6 Wystawia fakturę
7 Obsługuje urządzenia techniczne w pracy biurowej
8 Wykonuje czynności związane z przyjmowaniem i wysyłaniem korespondencji
9 Określa organy ochrony konsumenta

Zadanie zawodowe: C-1:
Nawiązywanie kontaktów społecznych w zakresie promowania salonu fryzjerskiego
Lp. umiejętności
1 Uczestniczy w pokazach
2 Planuje działania marketingowe salonu
3 Udzielanie informacji o rodzajach zabiegów
4 Stosowanie promocji w salonie
5 Dobiera metody badań marketingowych do promocji salonu
6 Świadczenie usług nieodpłatnie dla domów opieki i tym podobnych ośrodków
7 Sporządza biznes plan salonu

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanej usługi
Lp. umiejętności
1 Stosuje normy jakościowe w sferze usług materialnych
2 Stosuje normy jakościowe w sferze usług niematerialnych
3 Stosuje normy ilościowe
4 Ocenia jakość usług według określonych kryteriów
5 Posługuje się narzędziami do badania jakości usług (ankieta zadowolenia z wykonanej usługi)
6 Planuje działania doskonalące jakość świadczonej usługi


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć
2 Koncentracji uwagi
3 Łatwość wypowiadania się w mowie lub piśmie
4 Odporność psychiczna na sytuacje stresowe
5 Podzielność uwagi
6 Umiejętność szybkiego reagowania na potrzeby klientów
Cechy osobowości
1 Akceptowanie usługowego charakteru pracy
2 Bezkonfliktowość, uczciwość, dyskrecja
3 Dokładność, systematyczność
4 Kultura osobista
5 Łatwość komunikowania się z klientem
6 Nawyk samokontroli
7 Obowiązkowość i poczucie odpowiedzialności
8 Umiejętność pracy w szybkim tempie
9 Zamiłowanie do porządku
10 Życzliwość, cierpliwość, wytrwałość
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobre rozróżnianie barw
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Spostrzegawczość
4 Sprawność ruchowa kończyn
5 Wrażliwy zmysł dotyku
6 Zręczne ręce i palce