Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Koronkarka

Kod zawodu: 743203
Data modyfikacji: 2010-04-12 14:35:31

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Dobieranie surowców przydatnych w określonych technikach koronkarskich
A-2 Wykonywanie rysunków/projektów koronek
A-3 Dobieranie narzędzi i przyborów do wykonywania koronek
A-4 Wykonywanie wyrobu koronkarskiego różnymi technikami
A-5 Prowadzenie prac wykończeniowych koronek
A-6 Wykonywanie czynności czyszcząco-konserwacyjnych maszyn i narzędzi
A-7 Prowadzenie rozliczeń surowcowych i materiałów pomocniczych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie stanowiska pracy do produkcji koronek
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Promocja i spedycja wyrobów koronkarskich
C-2 Współpraca z przełożonymi, w zakresie realizacji zadań produkcyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Sprawdzanie i naprawianie możliwych do usunięcia błędów w kompozycji płaszczyzny koronki