Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Kuśnierz

Kod zawodu: 743402
Data modyfikacji: 2010-04-13 9:24:52

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozróżnianie i sortowanie skór wg charakteru okrywy włosowej i tkanki skórnej.
A-2 Eksploatowanie maszyn szwalniczych urządzeń i narzędzi stosowanych w kuśnierstwie
A-3 Dobieranie fasonu odzieży do typu sylwetki i rodzaju skór futerkowych
A-4 Konstruowanie i modelowanie form odzieży futrzanej
A-5 Dobieranie i przygotowanie skór futerkowych oraz dodatków do wykonania określonych wyrobów kuśnierskich
A-6 Wykonywanie wyrobów kuśnierskich w produkcji konfekcyjnej
A-7 Wykonywanie wyrobów kuśnierskich, napraw przeróbek w produkcji miarowo-usługowej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i obsługa własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ppoż. ,ochrony środowiska i ergonomii
B-2 Zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z uczestnikami procesu pracy i przełożonymi
C-2 Kierowanie podległym zespołem pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanego zadania - własnego oraz podległych pracowników
D-2 Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów futrzanych