Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Krawiec

Kod zawodu: 743304
Data modyfikacji: 2010-04-13 9:58:28

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie maszyn i urządzeń szwalniczych
A-2 Rozpoznawanie właściwości i zastosowania materiałów odzieżowych
A-3 Dobieranie modelu odzieży do typu sylwetki
A-4 Konstruowanie i modelowanie form odzieży
A-5 Projektowanie sposobu wykonania węzłów technologicznych
A-6 Montowanie węzłów konstrukcyjnych odzieży
A-7 Wykonywanie różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych
A-8 Wykonywanie różnych asortymentów odzieży ze skóry dla wszystkich grup wiekowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i obsługa własnego stanowiska zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
B-2 Zorganizowanie własnej działalności gospodarczej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole produkcyjnym i z przełożonymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie właściwej jakości wyrobów odzieżowych