Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Krawiec

Kod zawodu: 743304

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Eksploatowanie maszyn i urządzeń szwalniczych
A-2 Rozpoznawanie właściwości i zastosowania materiałów odzieżowych
A-3 Dobieranie modelu odzieży do typu sylwetki
A-4 Konstruowanie i modelowanie form odzieży
A-5 Projektowanie sposobu wykonania węzłów technologicznych
A-6 Montowanie węzłów konstrukcyjnych odzieży
A-7 Wykonywanie różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych
A-8 Wykonywanie różnych asortymentów odzieży ze skóry dla wszystkich grup wiekowych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i obsługa własnego stanowiska zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
B-2 Zorganizowanie własnej działalności gospodarczej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca w zespole produkcyjnym i z przełożonymi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zapewnienie właściwej jakości wyrobów odzieżowych

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Eksploatowanie maszyn i urządzeń szwalniczych
Lp. umiejętności
1 Klasyfikuje maszyny i urządzenia do szycia odzieży i skór
2 Obsługuje maszyny szyjące i urządzenia do operacji technologicznych (krojenia, szycia, wykończania i prasowania odzieży)
3 Konserwuje maszyny i urządzenia do operacji technologicznych (krojenia, szycia, wykończania i prasowania odzieży)
4 Posługuje się oprzyrządowaniem maszyn szyjących
5 Posługuje się urządzeniami do transportu półfabrykatów i wyrobów gotowych

Zadanie zawodowe: A-2:
Rozpoznawanie właściwości i zastosowania materiałów odzieżowych
Lp. umiejętności
1 Identyfikuje surowce włókiennicze
2 Rozpoznaje właściwości surowców włókienniczych
3 Identyfikuje rodzaje materiałów włókienniczych
4 Identyfikuje materiały odzieżowe wytwarzane nowymi technologiami
5 Identyfikuje dodatki zdobnicze
6 Określa właściwości użytkowe materiałów odzieżowych
7 Rozróżnia płaskie wyroby włókiennicze i ocenia ich wykorzystanie

Zadanie zawodowe: A-3:
Dobieranie modelu odzieży do typu sylwetki
Lp. umiejętności
1 Rozpoznaje proporcje ciała ludzkiego
2 Odczytuje i wykreśla rysunki żurnalowe, modelowe i techniczne odzieży
3 Posługuje się podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobu
4 Określa linie ubioru dla sylwetek klasycznych i nietypowych
5 Wrysowuje rysunek modelowy lub żurnalowy odzieży na sylwetce klasycznej
6 Wrysowuje na sylwetce nietypowej rysunek modelowy lub żurnalowy odzieży
7 Wrysowuje na sylwetce odpowiedni fason odzieży zgodnie z jej typem budowy

Zadanie zawodowe: A-4:
Konstruowanie i modelowanie form odzieży
Lp. umiejętności
1 Wykonuje pomiary krawieckie sylwetki typowej i nietypowej na podstawowe wyroby odzieżowe
2 Odczytuje rysunki żurnalowe, modelowe i techniczne odzieży
3 Konstruuje formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych i typów figur zgodnie z projektem plastycznym
4 Modeluje formy i szablony podstawowych wyrobów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych i typów figur zgodnie z projektem plastycznym
5 Wykonuje rysunki układu szablonów
6 Posługuje się komputerem i standardowym oprogramowaniem

Zadanie zawodowe: A-5:
Projektowanie sposobu wykonania węzłów technologicznych
Lp. umiejętności
1 Odczytuje ściegi ręczne
2 Odczytuje ściegi maszynowe
3 Odczytuje węzły technologiczne odzieży
4 Dobiera węzły technologiczne do rodzaju wyrobu odzieżowego
5 Opracowuje podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobu

Zadanie zawodowe: A-6:
Montowanie węzłów konstrukcyjnych odzieży
Lp. umiejętności
1 Posługuje się podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobu
2 Łączy wstępne podstawowe elementy odzieży
3 Mierzy odzież na manekinie lub sylwetce
4 Obsługuje maszynę szwalniczą
5 Usuwa stwierdzone wady w konstrukcji
6 Łączy elementy odzieży zgodnie z naniesionymi poprawkami

Zadanie zawodowe: A-7:
Wykonywanie różnych asortymentów odzieży z materiałów odzieżowych dla wszystkich grup wiekowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobu
2 Zdejmuje wymiary z ciała ludzkiego
3 Oblicza normy zużycia materiału odzieżowego i dodatków krawieckich na jednostkę wyrobu w produkcji usługowo-miarowej i przemysłowej
4 Wykonuje szablony odzieży
5 Wykonuje rysunki układu szablonów na materiale
6 Wykrawa elementy wyrobu odzieżowego
7 Kompletowanie elementów z dodatkami
8 Wykonuje nakłady materiałów
9 Formuje termiczne wybrane elementy odzieży tekstylnej przez podklejanie ich wkładami usztywniającymi wzmacniającymi
10 Stosuje podstawowe maszyny szwalnicze
11 Wstępne łączy podstawowe elementy odzieży
12 Mierzy odzież tekstylną na manekinie lub sylwetce
13 Usuwa stwierdzone wady w konstrukcji
14 Łączy elementy odzieży zgodnie z naniesionymi poprawkami
15 Stosuje obróbkę termiczną wyrobu odzieżowego

Zadanie zawodowe: A-8:
Wykonywanie różnych asortymentów odzieży ze skóry dla wszystkich grup wiekowych
Lp. umiejętności
1 Posługuje się podstawową dokumentację techniczno-technologiczną wyrobu skórzanego
2 Zdejmuje wymiary z ciała ludzkiego
3 Oblicza zużycie skóry i dodatków krawieckich na jednostkę wyrobu w produkcji usługowo-miarowej i przemysłowej
4 Wykonuje szablony odzieży skórzanej
5 Wykonuje rysunki układu szablonów na powierzchni płatów skór
6 Wykrawa ze skóry elementy wyrobu odzieżowego
7 Kompletuje elementy wykrojów skórzanych z dodatkami
8 Formuje termiczne wybrane elementy odzieży skórzanej przez podklejanie ich wkładami usztywniającymi i wzmacniającymi
9 Stosuje podstawowe maszyny do szycia skór
10 Mierzy odzież skórzaną na manekinie lub sylwetce
11 Usuwa stwierdzone wady w konstrukcji odzieży skórzanej
12 Łączy elementy odzieży skórzanej zgodnie z naniesionymi poprawkami
13 Stosuje obróbkę termiczną uszytego wyrobu skórzanego

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie i obsługa własnego stanowiska zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
Lp. umiejętności
1 Przygotowuje stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bhp i ppoż.
2 Przygotowuje maszyny służące do szycia odzieży i skór
3 Stosuje wybrane zagadnienia przepisów prawa pracy
4 Działa zgodnie z obowiązkami pracowniczymi
5 Organizuje własną pracę
6 Podejmuje decyzje w planowaniu działań indywidualnych
7 Korzysta z różnych źródeł informacji
8 Stosuje procedury udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym

Zadanie zawodowe: B-2:
Zorganizowanie własnej działalności gospodarczej
Lp. umiejętności
1 Organizuje proces produkcyjny podmiotu gospodarczego wytwarzającego odzież miarową i konfekcyjną
2 Stosuje wybrane zagadnienia z prawa pracy
3 Wykorzystuje możliwości swoje i otoczenia w celu racjonalnego gospodarowania, uwzględniając działanie praw ekonomicznych

Zadanie zawodowe: C-1:
Współpraca w zespole produkcyjnym i z przełożonymi
Lp. umiejętności
1 Podejmuje decyzje i planuje działania indywidualne
2 Komunikuje się z przełożonymi
3 Wysłuchuje innych i bierze pod uwagę ich punkt widzenia
4 Korzysta z różnych źródeł informacji
5 Łączy i porządkuje wiedzę
6 Samodzielnie radzi sobie z nietypowością i złożonością

Zadanie zawodowe: D-1:
Zapewnienie właściwej jakości wyrobów odzieżowych
Lp. umiejętności
1 Stosuje zasady kontroli materiałów odzieżowych i skórzanych przeznaczonych do obróbki technologicznej
2 Przeprowadza kontrolę jakości materiałów odzieżowych i skórzanych w kolejnych fazach procesu technologicznego zapewniające właściwą jakość wyrobów odzieżowych
3 Przeprowadza kontrolę jakości gotowego wyrobu zapewniające właściwą jakość wyrobów odzieżowych
4 Ocenia własną pracę
5 Stosuje zasady składowania i przechowywania materiałów odzieżowych, skórzanych i wyrobów gotowych


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Dobra pamięć wzrokowa
2 Logiczne myślenie
3 Podzielność uwagi
4 Przewidywanie skutków i planowanie
5 Rozróżnianie barw
6 Zdolności improwizacji i twórcze myślenie
7 Zdolności manualne
8 Zdolności organizacyjne
9 Zdolność do odtwarzania kształtu brył
10 Zdolność koncentracji uwagi
Cechy osobowości
1 Cierpliwość
2 Dokładność
3 Elastyczność
4 Kultura osobista
5 Odpowiedzialność
6 Opanowanie
7 Poczucie estetyki
8 Pomysłowość
9 Potrzeba samodoskonalenia
10 Samokontrola
11 Spostrzegawczość
12 Staranność
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra sprawność kończyn górnych i dolnych
2 Koordynacja wzrokowo-ruchowa
3 Szybki refleks
4 Zręczność rąk i palców