Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Szwaczka

Kod zawodu: 743604
Data modyfikacji: 2010-04-13 10:46:30

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługiwanie maszyn szyjących z oprzyrządowaniem i bez oprzyrządowania
A-2 Obsługiwanie maszyn szyjących z oprogramowaniem
A-3 Zakładanie igieł do maszyn oraz zasilanie maszyn nićmi
A-4 Czytanie karty operacji
A-5 Wykonywanie prostych operacji technologicznych na maszynach szwalniczych oraz drobnych elementów wyrobu szwalniczego
A-6 Wykonywanie różnorodnych węzłów technologicznych
A-7 Montaż elementów wyrobu szwalniczego
A-8 Wykonywanie prac wykończeniowych wyrobu szwalniczego
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Utrzymywanie maszyny szyjącej w sprawności technicznej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współdziałanie z innymi współpracownikami zgodnie z procedurami technologicznymi i procedurami pracy
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonanej przez siebie pracy