Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Kaletnik

Kod zawodu: 744202
Data modyfikacji: 2010-04-13 13:22:13

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozróżnianie materiałów podstawowych, pomocniczych i dodatków stosowanych w kaletnictwie
A-2 Eksploatowanie maszyn, urządzeń i narzędzi kaletniczych
A-3 Wykonywanie projektów i szablonów różnych wyrobów galanteryjnych
A-4 Projektowanie sposobu wykonywania wyrobów galanteryjnych
A-5 Dokonywanie rozkroju materiałów na różne wyroby galanteryjne
A-6 Przygotowanie elementów wyrobu kaletniczego do montażu
A-7 Montowanie elementów wyrobów kaletniczych
A-8 Zdobienie i wykańczanie wyrobów kaletniczych
A-9 Wykonywanie wyrobów galanteryjnych na zamówienie klienta, naprawianie i przerabianie wyrobów
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i obsługa własnego stanowiska pracy zgodnie z przepisami bhp, ppoż., ochrony środowiska i ergonomii
B-2 Zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z uczestnikami procesu pracy i przełożonymi
C-2 Kierowanie podległym zespołem pracowników
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanego zadania - własnego oraz podległych pracowników
D-2 Zapewnienie wysokiej jakości wyrobów futrzanych