Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Organizator obsługi turystycznej

Kod zawodu: 341401
Data modyfikacji: 2010-04-15 9:02:32

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Badanie rynku (konsumentów i usługodawców) i określenie cech produktu turystycznego.
A-2 Wybór kontrahentów, negocjowanie warunków i podpisanie umów.
A-3 Opracowywanie programów i kosztorysowanie imprez
A-4 Przygotowanie produktu do sprzedaży wraz z opracowaniem pełnej dokumentacji.
A-5 Sprzedaż (negocjacje, podpisywanie umów) produktu turystycznego klientowi.
A-6 Monitorowanie sprzedaży produktów
A-7 Rozliczenie i podsumowanie imprez i usług
B Zadania organizacyjne
B-1 Analizowanie trendów w turystyce oraz selekcjonowanie ofert kontrahentów i usługodawców.
B-2 Opracowywanie wzorów umów
B-3 Przygotowywanie i opracowywanie dokumentacji imprez.
B-4 Opracowywanie systemów motywacyjnych dla klientów, pracowników i agentów.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Koordynowanie pracy zespołu: programowania imprez turystycznych lub aktywizacji sprzedaży imprez turystycznych. W obu przypadkach wyjazdowych i przyjazdowych, krajowych i zagranicznych.
C-2 Współpraca z działami marketingu i zaplecza organi-zacyjno-technicznego
C-3 Współpraca z działami logistycznymi (kasy lotnicze, promowe, kolejowe) w celu zabezpieczenia transportu dla organizowanych imprez i klientów indywidualnych.
C-4 Współpraca z działem finansowo – księgowym przy planowaniu i realizacji wszelkich operacji finanso¬wych (zaliczki, płatności krajowe i zagraniczne)
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola poszczególnych etapów: przygotowania, sprzedaży i realizacji produktu turystycznego.
D-2 Ocena efektywności sprzedawanych produktów.
D-3 Merytoryczna kontrola dokumentów finansowo - księgowych dotyczących prawidłowości rozrachunków z kontrahentami i klientami.