Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pomoc dentystyczna

Kod zawodu: 513202
Data modyfikacji: 2010-04-16 8:42:23

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozliczanie zużytych leków i materiałów dentystycznych
A-2 Przygotowanie i przechowywanie leków, materiałów, narzędzi i sprzętu dentystycznego
A-3 Udzielanie pomocy choremu w stanach zagrożenia życia
A-4 Opieka nad pacjentem w trakcie i po badaniach / zabiegach dentystycznych
A-5 Przygotowanie pacjenta do badań i zabiegów dentystycznych
A-6 Asystowanie do zabiegów dentystycznych
A-7 Prowadzenie edukacji zdrowotnej
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy własnej
B-2 Wykonywanie czynności administracyjnych
B-3 Organizowanie stanowiska pracy lekarza dentysty
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu dentystycznego
C-2 Współpraca z kooperantami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Doskonalenie umiejętności zawodowych
D-2 Realizacja standardów jakości
D-3 Zabezpieczenie warunków do świadczenia usług dentystycznych