Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Tapicer

Kod zawodu: 743702
Data modyfikacji: 2010-04-23 10:47:55

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Montaż konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi
A-2 Tapicerowanie: sprzętów sportowych, sprzętów w środkach transportowych, drzwi i ścianek działowych
A-3 Zakładanie szkieletów i urządzeń podtrzymujących draperie, zasłony, kotary, firanki oraz ich formowanie i upinanie
A-4 Dobieranie materiałów i obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji techniczno-technologicznej
A-5 Czytanie rysunków roboczych i sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich
A-6 Wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami (np. dekoracyjnymi gwoździami tapicerskimi)
A-7 Wykonywanie napraw i renowacja wyrobów tapicerskich
A-8 Wykonywanie pomocniczych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym
A-9 Obsługiwanie i konserwowanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
B Zadania organizacyjne
B-1 Dobieranie narzędzi, maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania prac oraz organizowanie składowania i dostarczania materiałów tapicerskich
B-2 Organizowanie stanowiska pracy zgodnie z zasadami bhp i ochrony ppoż.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Zabezpieczanie materiałów i sprzętu do prac tapicerskich
C-2 Prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług tapicerskich
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie
D-2 Kontrolowanie warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowanie i transport