Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Gospodarka magazynowa
Obszar zawodowy: Magazynier

Kod zawodu: 413103
Data modyfikacji: 2010-04-19 8:46:05

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Przyjmowanie towarów do magazynu (odbiór jakościowy i ilościowy)
A-2 Przechowywanie składowanego towaru
A-3 Posługiwanie się przyjętym w magazynie systemem identyfikacji towarów
A-4 Kompletowanie towarów do wydania ( wysyłki ) z magazynu
A-5 Gospodarowanie opakowaniami
A-6 Konserwowanie urządzeń i przyrządów magazynowych
A-7 Przyjmowanie i załatwianie reklamacji
A-8 Obsługiwanie magazynowych systemów informacyjnych
A-9 Posługiwanie się dokumentacją magazynową, instrukcjami składowania i transportu oraz normami PN, PN-EN,ISO
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie pracy własnej i grupy podległych pracowników
B-2 Planowanie oraz sterowanie zapasami
B-3 Prowadzenie działań marketingowych związanych z gospodarką magazynową
B-4 Wprowadzanie innowacji w procesie magazynowania
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z podwładnymi i przełożonymi
C-2 Współpraca z dostawcami i klientami
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrolowanie pracy podległych pracowników
D-2 Bieżące monitorowanie zapasów magazynowych z uwzględnieniem asortymentu oraz terminów przechowywania materiałów