Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Kosmetolog

Kod zawodu: 223912
Data modyfikacji: 2010-04-20 8:24:17

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzajów cer
A-2 Określanie i rozpoznawanie chorób i zmian patologicznych skóry twarzy
A-3 Rozpoznawanie i charakteryzowanie zmian patologicznych ciała
A-4 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych skóry twarzy
A-5 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno leczniczych na ciało
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie gabinetu kosmetologicznego i stanowiska pracy
B-2 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich
B-3 Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu kosmetologicznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Nawiązywanie kontaktów społecznych w ramach prowadzonej działalności zawodowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocenianie poprawności i estetyki wykonywanej usługi