Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Dietetyk

Kod zawodu: 321401
Data modyfikacji: 2010-04-22 8:46:19

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Opracowywanie receptur diet dla dzieci i dorosłych, zarówno osób zdrowych jak i chorych
A-2 Opracowywanie jadłospisów, zarówno dietetycznych jak i specjalizowanych
A-3 Opracowywanie diet indywidualnych dla dzieci i dorosłych, zarówno zdrowych jak i chorych
A-4 Sporządzanie kalkulacji cenowej opracowanych jadłospisów i diet
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie procesu produkcyjnego potraw dietetycznych
B-2 Prowadzenie dokumentacji żywieniowej w zakładzie gastronomicznym
B-3 Prowadzenie dokumentacji żywieniowej w placówkach służby zdrowia
B-4 Organizuje własne stanowisko pracy zgodnie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie procesem prawidłowego przyrządzania potraw dietetycznych przez zespół pracowników
C-2 Współpraca z innymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia warunków niezbędnych dla prawidłowego prowadzenia procesu produkcji żywności dietetycznej
C-3 Współpraca z pozostałymi działami przedsiębiorstwa w zakresie zapewnienia właściwego wykonania dietetycznej usługi żywieniowej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Kontrola jakości wykonania potraw - organoleptyczna
D-2 Kontrola jakości wykonania potraw - laboratoryjna
D-3 Kontrola stanu higienicznego miejsca przygotowania potraw