Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Technik elektronik

Kod zawodu: 311401
Data modyfikacji: 2008-12-10 14:21:25

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Tworzenie i posługiwanie się dokumentacją techniczną do konstruowania i użytkowania układów i urządzeń elektronicznych
A-2 Projektowanie i diagnozowanie układów i urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem techniki komputerowej
A-3 Wykonywanie i uruchamianie modeli oraz prototypów układów i urządzeń elektronicznych
A-4 Montowanie, uruchamianie i testowanie urządzeń elektronicznych z wykorzystaniem dokumentacji techniczni-konstrukcyjnej
A-5 Dokonywanie pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w układach i urządzeniach elektronicznych
A-6 Diagnozowanie stanu technicznego elementów, układów i urządzeń elektronicznych
A-7 Naprawianie podstawowych elementów, zespołów i modułów w układach i urządzeniach elektronicznych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów prawa pracy, bhp, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-2 Organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac montażowych i demontażowych układów i urządzeń elektronicznych
B-3 Sporządzanie kalkulacji robót na stanowiskach wytwórczych, diagnostycznych, instalacyjnych i w serwisie
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji planistycznej, ewidencyjnej, sprawozdawczej i innej związanej z wykonywaną pracą
C-2 Współpraca z przełożonymi, specjalistami, członkami zespołów i klientami podczas realizacji zadań zawodowych
C-3 Organizowanie zaopatrzenia, zbytu i współpraca z przedstawicielami branży elektronicznej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli technicznej wyrobów elektronicznych w produkcji, eksploatacji i usługach