Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Przedstawiciel handlowy (Przedstawiciel regionalny)

Kod zawodu: 341503
Data modyfikacji: 2010-04-26 9:39:00

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Monitorowanie rynku pod względem popytu i podaży
A-2 Organizowanie akcji promocyjnych i reklamowych produktów firmy
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie sieci sprzedaży
B-2 Utrzymywanie kontaktów handlowych z odbiorcami
B-3 Organizowanie dostaw towarów do klientów
B-4 Obsługa posprzedażowa klientów
B-5 Organizowanie pracy własnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z firmą macierzystą w zakresie marketingu
C-2 Utrwalanie współpracy z pośrednikami i potencjalnymi konsumentami
C-3 Szkolenie personelu współpracujących firm
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Analizowanie efektywności i jakości swojej pracy
D-2 Kontrolowanie pracy współpracujących pośredników