Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Kod zawodu: 514107
Data modyfikacji: 2010-04-23 15:14:25

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzaju skóry i włosów oraz diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków. Odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej
A-2 Ustalanie rodzaju zabiegu w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i leczniczej oraz wykonanie go zgodnie z etyką zawodową
A-3 Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego kończyny górnej
A-4 Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego i leczniczego kończyny dolnej
A-5 Wykonanie zabiegu w zakresie kosmetyki upiększającej zgodnie z etyką zawodową
A-6 Wykonanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
A-7 Udzielanie porady z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej
A-8 Sporządzanie prostych środków niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce wraz z ich działaniem na skórę i organizm
A-9 Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie gabinetu kosmetycznego
B-2 Organizowanie stanowiska pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą
C-2 Nawiązywanie kontaktów społecznych, prowadzenie rozmów i wywiadów, stosowanie zasady prawidłowej komunikacji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena poprawności i estetyki wykonanej usługi