Login: Hasło:

BAZA KOMPETENCJI


Branża/sektor: Opieka zdrowotna
Obszar zawodowy: Technik usług kosmetycznych

Kod zawodu: 514107

KATALOG ZADAŃ ZAWODOWYCH


Lp. Kategoria zadania
A Zadania technologiczne
A-1 Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzaju skóry i włosów oraz diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków. Odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej
A-2 Ustalanie rodzaju zabiegu w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i leczniczej oraz wykonanie go zgodnie z etyką zawodową
A-3 Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego kończyny górnej
A-4 Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego i leczniczego kończyny dolnej
A-5 Wykonanie zabiegu w zakresie kosmetyki upiększającej zgodnie z etyką zawodową
A-6 Wykonanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
A-7 Udzielanie porady z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej
A-8 Sporządzanie prostych środków niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce wraz z ich działaniem na skórę i organizm
A-9 Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie gabinetu kosmetycznego
B-2 Organizowanie stanowiska pracy
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą
C-2 Nawiązywanie kontaktów społecznych, prowadzenie rozmów i wywiadów, stosowanie zasady prawidłowej komunikacji
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Ocena poprawności i estetyki wykonanej usługi

KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH


Zadanie zawodowe: A-1:
Rozpoznawanie i charakteryzowanie rodzaju skóry i włosów oraz diagnozowanie w oparciu o przeprowadzone badania skóry i jej przydatków. Odróżnianie skóry zdrowej od chorobowo zmienionej
Lp. umiejętności
1 Charakteryzowanie budowy skóry i jej przydatków
2 Określenie różnorodnych funkcji spełnianych przez skórę
3 Określenie różnorodnych funkcji spełnianych przez skórę
4 Charakteryzowanie poszczególnych metod diagnostyki skóry i jej przydatków
5 Określanie zależności pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych narządów a wyglądem powłoki ciała
6 Rozpoznawanie rodzaju zmian skóry
7 Charakteryzowanie objawów i przebiegu poszczególnych chorób skóry
8 Charakteryzowanie objawów i przebiegu poszczególnych chorób włosów
9 Dostrzeganie wpływu czynników środowiska naturalnego (czynników meteorologicznych) na stan skóry i włosów człowieka
10 Charakteryzowanie wpływu warunków pracy na stan skóry i włosów człowieka
11 Charakteryzowanie zależności między dietą i trybem życia a zdrowiem i wyglądem skóry
12 Przeprowadzanie wywiadu z klientem

Zadanie zawodowe: A-2:
Ustalanie rodzaju zabiegu w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej i leczniczej oraz wykonanie go zgodnie z etyką zawodową
Lp. umiejętności
1 Przygotowanie klienta do zabiegu
2 Wykonywanie ćwiczeń uelastyczniających dłonie i palce
3 Charakteryzowanie wpływu poszczególnych ruchów masażu na organizm ludzki
4 Określanie kolejności i rodzaju czynności przy wykonywaniu kosmetycznego masażu ciała
5 Wykonywanie kosmetycznego masażu całego ciała
6 Określanie kolejności i rodzaj uczynności przy wykonywaniu masażu twarzy, szyi i dekoltu (różne techniki)
7 Wykonywanie masażu pleców
8 Określanie na czym polega wykonanie klasycznego zabiegu kosmetycznego (oczyszczanie skóry)
9 Charakteryzowanie metod i środków stosowanych przy wykonywaniu różnych zabiegów pielęgnacyjnych (dotleniających, odżywczych, regenerujących, nawilżających, liftingujących)
10 Przygotowanie i nakładanie różnego rodzaju masek kosmetycznych (ziołowe, ściągające, odżywcze, plastyczne, rozgrzewające, nawilżające, liftingujące, oczyszczające)
11 Przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych w okolicach oczu
12 Charakteryzowanie sposobów pielęgnacji biustu w domu i w gabinecie kosmetycznym
13 Przeprowadzanie zabiegów pielęgnacyjnych biustu
14 Charakteryzowanie różnych środków i metod usuwania nadmiernego owłosienia za pomocą środków chemicznych, mechanicznych oraz za pomocą prądu, ultradźwięków i wiązki światła
15 Przeprowadzanie zabiegów usuwania nadmiernego owłosienia za pomocą wosku zimnego i ciepłego
16 Charakteryzowanie różnych metod głębokiego złuszczania naskórka
17 Charakteryzowanie przyczyny powstawania cellulitu
18 Charakteryzowanie metod i środków zapobiegania i leczenia cellulitu
19 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych przy cellulicie
20 Charakteryzowanie przyczyn powstawania i zapobiegania rozstępom
21 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych zapobiegających rozstępom
22 Charakteryzowanie metod i środków do pielęgnacji różnych rodzajów włosów
23 Dobieranie i wykonanie odpowiednich zabiegów w zależności od potrzeby i rodzaju włosów
24 Wykonywanie masażu głowy

Zadanie zawodowe: A-3:
Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego kończyny górnej
Lp. umiejętności
1 Charakteryzowanie środków i sposobów pielęgnacji kończyn górnych
2 Charakteryzowanie kolejności czynności przy wykonywaniu manicure
3 Wykonywanie manicuru
4 Wykonywanie zdobnictwa paznokci
5 Wykonywanie masażu ręki
6 Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych na dłonie

Zadanie zawodowe: A-4:
Wykonanie zabiegu pielęgnacyjnego i leczniczego kończyny dolnej
Lp. umiejętności
1 Charakteryzowanie środków i sposobów pielęgnacji kończyn dolnych
2 Charakteryzowanie kolejności czynności przy wykonywaniu pedicure
3 Wykonywanie pedicuru kosmetycznego i leczniczego
4 Wykonywanie masażu podudzia i stopy
5 Wykonywanie zabiegów relaksacyjnych stóp

Zadanie zawodowe: A-5:
Wykonanie zabiegu w zakresie kosmetyki upiększającej zgodnie z etyką zawodową
Lp. umiejętności
1 Charakteryzowanie środków oraz sposobów upiększania brwi
2 Wykonanie farbowania brwi i rzęs
3 Korygowanie kształtu brwi
4 Charakteryzowanie czynności i preparatów do wykonywania różnego rodzaju makijażu
5 Dobieranie i wykonanie różnego rodzaju makijażu
6 Dobieranie kolorystyki makijażu w zależności od typu urody
7 Tuszowanie defektów skóry (kamuflaż)

Zadanie zawodowe: A-6:
Wykonanie zabiegów fizykoterapeutycznych z uwzględnieniem wskazań i przeciwwskazań
Lp. umiejętności
1 Ocenienie leczniczego wpływu czynników fizykalnych i możliwości ich zastosowania
2 Charakteryzowanie działania promieniowania podczerwonego, ultrafioletowego, wiązki świata o bardzo dużym natężeniu, światła spolaryzowanego
3 Charakteryzowanie wskazania i przeciwwskazania do zastosowania różnego rodzaju promieniowania
4 Obsługiwanie urządzeń emitujących różne rodzaje promieniowania
5 Charakteryzowanie działania na organizm ludzki prądu stałego, zmiennego, wielkiej częstotliwości
6 Charakteryzowanie wskazań i przeciwwskazań do przeprowadzenia różnych zabiegów z zastosowaniem prądów
7 Wykonanie zabiegów kosmetycznych przy zastosowaniu prądu stałego,, zmiennego i wielkiej częstotliwości
8 Charakteryzowanie działania ultradźwięków na organizm ludzki
9 Charakteryzowanie wskazań i przeciwwskazań do przeprowadzenia zabiegów z wykorzystaniem ultradźwięków
10 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych przy zastosowaniu ultradźwięków
11 Charakteryzowanie działania zabiegów cieplnych na organizm ludzki
12 Charakteryzowanie sposobów przeprowadzenia zabiegów cieplnych, aparaturę oraz wskazań i przeciwwskazań do tych zabiegów
13 Charakteryzowanie rodzajów zabiegów wodoleczniczych i ich oddziaływania na organizm ludzki
14 Charakteryzowanie ruchu jako zabiegu kosmetyczno - higienicznego
15 Ustalanie zestawu ćwiczeń gimnastycznych w stanach patologicznych organizmu (otyłość, schorzenia narządu ruchu)

Zadanie zawodowe: A-7:
Udzielanie porady z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej
Lp. umiejętności
1 Określanie zasad i sposobów pielęgnacji skóry w ramach nowoczesnej kosmetologii
2 Stałe pogłębianie własnej wiedzy oraz stałe poszukiwanie atrakcyjnych i skutecznych metod kosmetycznych
3 Skoncentrowanie się na kliencie i jego potrzebach
4 Ustalanie z klientem jego potrzeby
5 Dobieranie i stosowanie odpowiednich środków i metod kosmetycznych
6 Motywowanie klienta do aktywnego współdziałania
7 Tolerowanie postaw, poglądów i przekonań klienta

Zadanie zawodowe: A-8:
Sporządzanie prostych środków niezbędnych do wykonywania zabiegów kosmetycznych oraz charakteryzowanie składu preparatów powszechnie używanych w kosmetyce wraz z ich działaniem na skórę i organizm
Lp. umiejętności
1 Charakteryzowanie podstawowych związków stosowanych do wyrobu preparatów kosmetycznych
2 Charakteryzowanie podstawowych związków aktywnych stosowanych w kosmetykach
3 Charakteryzowanie wyciągów ziołowych stosowanych w preparatach kosmetycznych
4 Zestawienie odpowiednich surowców kosmetycznych w recepturze
5 Wykonanie podstawowych obliczeń chemicznych stosowanych w kosmetyce
6 Charakteryzowanie sprzętu, aparatury i podstawowych metod badań stosowanych w laboratoriach chemicznych
7 Sporządzenie prostych, podstawowych kosmetyków niezbędnych do zabiegów kosmetycznych
8 Dokonywanie doboru kosmetyków dla danej cery w zależności od zastosowanych w nich składnikach

Zadanie zawodowe: A-9:
Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
Lp. umiejętności
1 Charakteryzowanie przyczyn i rodzajów nagłych wypadków
2 Udzielanie pierwszej pomocy w określonych przypadkach
3 Skompletowanie wyposażenia apteczki w leki i inne środki niezbędne przy udzielaniu pierwszej pomocy

Zadanie zawodowe: B-1:
Organizowanie gabinetu kosmetycznego
Lp. umiejętności
1 Charakteryzowanie najważniejszych pojęć ekonomicznych i prawnych, z którymi może zetknąć się technik usług kosmetycznych
2 Charakteryzowanie i interpretowanie podstawowych przepisów prawnych związanych z prawem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej
3 Charakteryzowanie toku postępowania przy organizowaniu działalności gospodarczej
4 Określanie praw i obowiązków pracownika przy zawieraniu umowy o pracę i umowy – zlecenie
5 Obliczanie wysokości wynagrodzenia
6 Obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych zatrudnionych wg umowy o pracę, umowę zlecenie oraz wypełniać deklarację podatkową
7 Wypełnienie deklaracji ubezpieczeniowej do ZUS-u
8 Rozpoznanie lokalnego rynku w celu prowadzenia gabinetu kosmetycznego

Zadanie zawodowe: B-2:
Organizowanie stanowiska pracy
Lp. umiejętności
1 Charakteryzowanie wyposażenia gabinetu kosmetycznego
2 Organizowanie pracy w gabinecie kosmetycznym
3 Charakteryzowanie i przestrzeganie ergonomicznych zasad organizacji pracy i stanowiska pracy uwzględniając właściwości fizjologiczne i psychologiczne człowieka
4 Charakteryzowanie i stosowanie metod i środków oraz ogólnych zasad dezynfekcji, sterylizacji
5 Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i SANEPID mających zastosowanie w gabinecie kosmetycznym

Zadanie zawodowe: C-1:
Prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaną pracą
Lp. umiejętności
1 Sporządzanie karty pacjenta

Zadanie zawodowe: C-2:
Nawiązywanie kontaktów społecznych, prowadzenie rozmów i wywiadów, stosowanie zasady prawidłowej komunikacji
Lp. umiejętności
1 Współpraca z innymi jednostkami i pracownikami w zakresie udzielania pomocy klientowi
2 Nawiązanie współpracę ze służbą zdrowia
3 Tworzeni atmosfery zaufania i akceptacji
4 Komunikowanie się
5 Dobieranie pracowników pod względem umiejętności zawodowych i cech osobowych

Zadanie zawodowe: D-1:
Ocena poprawności i estetyki wykonanej usługi
Lp. umiejętności
1 Dokonanie samooceny


KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU


Lp. Cechy psychofizyczne
Zdolności
1 Aktywnego słuchania
2 Dobra pamięć
3 Duże zdolności manualne
4 Koncentracja uwagi
5 Łatwość wypowiadania się w piśmie i mowie
6 Negocjacyjne
7 Organizatorskie
8 plastyczne
9 Podzielność uwagi
10 Rozumowanie logiczne
11 Syntetyczne i analityczne myślenie
12 Uzdolnienia rachunkowe
13 Wyobraźnia i myślenie twórcze
Cechy osobowości
1 Dokładność
2 Dyskrecja
3 Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
4 Inicjatywność
5 Kulturalny stosunek do odbiorców wykonywanych usług oraz do współpracowników
6 Odporność emocjonalna
7 Odporność psychiczna, opanowanie emocji, cierpliwość
8 Odpowiedzialność w wykonywaniu obowiązków
9 Opanowanie
10 Poczucie estetyki
11 Samodzielność
12 Samokontrola
13 Systematyczność i dokładność
14 Takt
15 Umiejętność działania w grupie
16 Umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
17 Umiejętność podejmowania szybkiej i właściwej decyzji
18 Umiejętność współdziałania
Sprawności sensomotoryczne
1 Dobra sprawność ruchowa dłoni i palców
2 Dobre wyczucie ciepła i zimna
3 Dobry słuch
4 Dobry wzrok (może być skorygowany okularami)
5 Prawidłowa budowa kośćca i sprawność stawów
6 Prawidłowa wymowa
7 Prawidłowe powonienie
8 Prawidłowe widzenie barw
9 Spostrzegawczość
10 Wytrzymałość fizyczna