Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Organizator obsługi sprzedaży internetowej

Kod zawodu: 341502
Data modyfikacji: 2010-04-27 8:36:53

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Projektowanie oraz wdrażanie stron WWW w Internecie przedstawiających oferty sprzedaży towarów i usług.
A-2 Przygotowanie projektów oraz zatwierdzanie informacji tekstowych i graficznych o oferowanych towarach i usługach.
A-3 Rozpoznawanie rynku pod względem oczekiwań potencjalnych nabywców towarów poprzez Internet.
A-4 Monitorowanie i analizowanie rynku; dostosowywanie oferty towarowej do potrzeb rynku.
A-5 Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji klientów dotyczących sprzedanych towarów.
A-6 Reklamowanie internetowej formy sprzedaży towarów w sieci internetowej i w innych mediach.
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie strategii prowadzenia sprzedaży internetowej.
B-2 Wykonywanie czynności organizacyjnych i ekonomicznych związanych z procesem realizacji transakcji.
B-3 Przyjmowanie i realizacja zamówień na towary i usługi.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z projektantem witryny w zakresie określenie jej założeń funkcjonalnych, nadzór nad jej wdrożeniem.
C-2 Współdziałanie z odbiorcami w zakresie udzielania im pełnej informacji o ofercie towarowo-usługowej i warunkach sprzedaży, pomoc nabywcy w dokonywaniu wyboru towarów (doradztwo).
C-3 Współpraca z magazynierem w zakresie zabezpieczania towarów przed uszkodzeniem i zniszczeniem, dbałość o efektywny poziom zapasów.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzór nad realizacją harmonogramu i jakości wykonania projektu systemu sprzedaży internetowej.
D-2 Ocena funkcjonalności i ergonomii systemu sprzedaży internetowej dla potencjalnego klienta.
D-3 Prowadzenie dokumentacji dotyczącej sprzedaży, płatności i zwrotów towarów.
D-4 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska