Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Usługi
Obszar zawodowy: Telemarketer

Kod zawodu: 341504
Data modyfikacji: 2010-04-27 11:08:08

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Zbieranie informacji o produkcie, usłudze oferowanej przez firmę, w imieniu której telemarketer telefonuje do potencjalnego klienta;
A-2 Przekazywanie potencjalnemu klientowi telefonicznie informacji o produkcie bądź usłudze firmy, którą telemarketer reprezentuje;
A-3 Przekonywanie klienta o wartości oferowanego produktu lub usługi; kształtowanie wizerunku firmy, którą telemarketer reprezentuje;
A-4 Umawianie klienta z agentem oferującym określony produkt albo usługę;
B Zadania organizacyjne
B-1 Tworzenie bazy telefonicznej potencjalnych klientów, z uwzględnieniem cech adresata takich jak: wiek, poziom wykształcenia, miejsce zamieszkania itp.;
B-2 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z działem marketingu firmy w zakresie dostarczania list potencjalnych klientów z ich nazwiskami i numerami telefonów;
C-2 Współpraca z agentami bądź sprzedawcami firmy w sprawach dotyczących wartości albo cech oferowanego produktu lub usługi
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Koordynacja i kontrola jakości pracy telemarketerów;
D-2 Szkolenie pracowników pod kątem konkretnego stanowiska pracy;