Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Ekspedytor sprzedaży wysyłkowej/internetowej

Kod zawodu: 522105
Data modyfikacji: 2010-04-29 8:55:18

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Wysyłanie ulotek, folderów, katalogów itp., zachęcających potencjalnych i stałych nabywców do dalszej współpracy.
A-2 Prowadzenie banku informacji o odbiorcach oraz aktualizowanie posiadanych informacji.
A-3 Prowadzenie ewidencji zamówień, wysyłek, opakowań.
A-4 Pakowanie zamówionego produktu i przygotowywanie go do wysyłki.
A-5 Sporządzanie i ewidencja rachunków za przesłane towary.
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizacja dostaw w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu zapasów i zabezpieczanie towarów przed uszkodzeniem i zniszczeniem
B-2 Zabezpieczanie w odpowiedniej ilości opakowań i dodatków do wysyłki
B-3 Zarządzanie powierzchnią magazynową i rozmieszczeniem towarów do wysyłki
B-4 Ustalanie harmonogramu spedycji przesyłek.
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z ekspedytorami w zakresie odbioru towarów
C-2 Cykliczne badanie rynku usług transportowych w zakresie poziomu cen i warunków transportu.
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Nadzór nad realizacją harmonogramu i jakości spedycji towaru w sprzedaży internetowej.
D-2 Kompletowanie zamówień isprawdzanie przygotowanej przesyłki pod względem zgodności z zamówieniem.
D-3 Kontrola otrzymanych zamówień nabywcy w odniesieniu do technicznych możliwości jego realizacji (termin, zapasy).
D-4 Weryfikowanie zasadności reklamacji odbiorców związanych z dostawą towaru
D-5 Organizowanie własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska