Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Elektryka i elektronika
Obszar zawodowy: Monter - elektronik

Kod zawodu: 7251
Data modyfikacji: 2008-12-10 15:43:17

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Posługiwanie się dokumentacją techniczną do wykonywania i użytkowania układów oraz urządzeń elektronicznych
A-2 Montowanie i testowanie poszczególnych modułów urządzeń elektronicznych
A-3 Dokonywanie typowych pomiarów wielkości elektrycznych i nieelektrycznych w układach i urządzeniach elektronicznych
A-4 Lokalizowanie usterek elementów i układów urządzeń elektronicznych oraz dokonywanie napraw
A-5 Wykonywanie na podstawie dokumentacji technicznej prostych układów elektronicznych
A-6 Instalowanie urządzeń elektronicznych
A-7 Sprawdzanie działania i współdziałania mechanizmów i podzespołów w urządzeniach elektronicznych, dokonywanie zabiegów konserwacyjnych
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie własnego stanowiska pracy z uwzględnieniem przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz zasad ergonomii
B-2 Prowadzenie punktu serwisu elektronicznego
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z innymi pracownikami podczas realizacji zadań zawodowych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Przeprowadzanie kontroli technicznej wyrobów elektronicznych w produkcji, eksploatacji i usługach