Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Handel
Obszar zawodowy: Kasjer handlowy

Kod zawodu: 421102
Data modyfikacji: 2010-04-29 15:09:45

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Obsługa klientów w zakresie prawidłowego naliczenia i pobrania należności za zakupione towary zgodnie z obowiązującymi procedurami
A-2 Stosowanie jednolitego systemu obsługi klienta
A-3 Realizacja płatności gotówkowych i bezgotówkowych
A-4 Rozliczanie kasy
A-5 Przesyłanie pieniędzy z kasy do skarbca (kasy głównej)
A-6 Prowadzenie aktywnej sprzedaży
B Zadania organizacyjne
B-1 Przygotowanie przydzielonej kasy do obsługi klienta
B-2 Realizacja bieżących zadań zgodnie z potrzebami komunikowanymi przez przełożonego
B-3 Organizacja własnego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Kierowanie zespołem kasjerów handlowych
C-2 Szkolenie nowozatrudnionych kasjerów
C-3 Współpraca z innymi działami i ich kierownikami
C-4 Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i organami kontroli
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Informowanie kierownika stoiska lub kas o występujących błędach
D-2 Stosowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa danych
D-3 Kontrolowanie poprawności opisów pozycji towarowych ba paragonie/fakturze
D-4 Reklamowanie i zwrot opakowań