Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Kod zawodu: 224103
Data modyfikacji: 2010-05-04 11:00:24

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Leczenie ran
A-2 Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne
A-3 Hartowanie i kształtowanie kikuta amputowanej kończyny
A-4 Żywienie parenteralne i enteralne w chirurgii
A-5 Pielęgnowanie chorego ze stomią jelitową i urostomią
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie pracy na stanowisku specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego
B-2 Obsługa stanowiska pracy specjalisty pielęgniarstwa chirurgicznego
B-3 Organizowanie środowiska opieki szpitalnej
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca z członkami zespołu terapeutycznego w procesie diagnozowania, terapii i pielęgnowania
C-2 Włączenie pacjenta chirurgicznego i jego rodziny do współpracy w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym
C-3 Organizowanie opieki pielęgniarskiej
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki pielęgniarskiej i identyfikacja obszarów badań w pielęgniarstwie
D-2 Zarządzanie jakością opieki pielęgniarskiej
D-3 Zapewnienie rozwoju własnego i zawodowego
D-4 Dokumentowanie świadczeń zdrowotnych