Login: Hasło:

Potrzeby szkoleniowe pracownika (Ewaluacja)

Wymagania kwalifikacyjne dla pracownika


Branża/sektor: Służba zdrowia
Obszar zawodowy: Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa nefrologicznego

Kod zawodu: 224108
Data modyfikacji: 2010-05-05 11:33:21

* Opracowano na podstawie materiałów Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przygotowanych podczas realizacji projektu "Opracowanie i upowszechnienie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych" w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich.

Nie jesteś zalogowany. Użytkownik anonimowy posiada ograniczony dostęp do ankiet. Poniższa ankieta nie zawiera części "KATALOG UMIEJĘTNOŚCI DO ZADAŃ ZAWODOWYCH" oraz "KATALOG CECH PSYCHOFIZYCZNYCH DLA ZAWODU".

Oceń jak potrafisz wykonywać zadania zawodowe


Lp. Zadania zawodowe Bardzo dobrze Dobrze Przeciętnie dobrze Nie- zbyt dobrze Wcale nie potrafię
5 4 3 2 1
A Zadania technologiczne
A-1 Opieka nad pacjentem leczonym metodą dializy wewnątrz i pozaustrojowej (CADO, ADO, HD )
A-2 Ocena stanu zdrowia i badanie fizykalne pacjenta nefrologicznego
A-3 Opieka nad pacjentem po przeszczepie nerki
B Zadania organizacyjne
B-1 Organizowanie i planowanie opieki nad pacjentem nefrologicznym
B-2 Organizowanie pracy na stanowisku własnym pielęgniarki nefrologicznej oraz na stanowiskach pracy podległego personelu zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska
B-3 Organizowanie środowiska terapeutycznego nad pacjentem nefrologicznym
C Zadania kierowania i współpracy
C-1 Współpraca pielęgniarki nefrologicznej z członkami zespołu terapeutycznego (lekarzem nefrologiem, psychologiem, rehabilitantem, dietetykiem) w procesie diagnozowania i leczenia chorób nerek oraz pielęgnowania i rehabilitacji w chorobach nerek i leczeniu nerkozastępczym
C-2 Koordynowanie opieki nieprofesjonalnej oraz współpraca z rodziną lub opiekunami pacjenta nefrologicznego
C-3 Współpraca z organizacjami zrzeszającymi pacjentów leczonych nerkozastępczo oraz z firmami zaopatrującymi pacjentów w sprzęt niezbędny do zabiegów dializacyjnych
D Zadania kontroli i oceny jakości
D-1 Zarządzanie jakością opieki nad pacjentem nefrologicznym, w tym kontrola i ocena jakości pracy własnej i podległego personelu
D-2 Dokumentowanie realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjenta nefrologicznego